Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Laatste nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / Laatste nieuws
Laatste nieuws
01.06.2021
Nieuw bij Praktikon: training CAP-J
Veel professionals gebruiken het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J). De CAP-J wordt gebruikt om opvoed- en opgroeiproblemen van kinderen, jongeren en ouders in te delen. De CAP-J ondersteunt de professional bij het onderzoeken van problemen, objectiveren van gedrag, bespreking met collega’s en indicatie van de behandeling. Hoe gebruik je de CAP-J als professional?

Veel professionals gebruiken het Classificatiesysteem voor de Aard van Problematiek van Jeugd (CAP-J). De CAP-J wordt gebruikt om opvoed- en opgroeiproblemen van kinderen, jongeren en ouders in te delen. De CAP-J ondersteunt de professional bij het onderzoeken van problemen, objectiveren van gedrag, bespreking met collega’s en indicatie van de behandeling. Hoe gebruik je de CAP-J als professional?

Vanaf heden biedt Praktikon de vier uur durende training CAP-J aan. Deze training werd voorheen door het NJi uitgevoerd en is overgenomen door Praktikon. In de CAP-J training krijgt u zowel informatie over de achtergrond van het instrument, maar gaat u ook direct aan de slag met casuïstiek uit de praktijk. Na afloop heeft u voldoende kennis en ervaring om de CAP-J in de eigen praktijk toe te passen.

CAP-J training volgen? Klik hier


29.04.2021
Landelijk Kenniscentrum LVB nieuwe partner in WWMJ
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met Movisie, adviesbureau VanMontfoort, PI Research en Praktikon de website 'Wijkteams Werken met Jeugd' ontwikkeld. Op de website 'Wijkteams Werken met Jeugd' zijn de kennis en hulpmiddelen van vijf kennisinstituten gebundeld. Hiermee wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente 'het wiel moeten uitvinden'.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met Movisie, adviesbureau VanMontfoort, PI Research en Praktikon de website 'Wijkteams Werken met Jeugd' ontwikkeld. Op de website 'Wijkteams Werken met Jeugd' zijn de kennis en hulpmiddelen van vijf kennisinstituten gebundeld. Hiermee wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente 'het wiel moeten uitvinden'.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB wordt een nieuwe kennispartner van de website Wijkteams werken met jeugd (WWMJ). Het Landelijk Kenniscentrum LVB is een netwerkorganisatie die kennis aanjaagt, ontwikkelt, bundelt en verspreidt voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren of volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (lvb).

Het Landelijk Kenniscentrum LVB bundelt kennis met en voor partners in de zorg, variërend van de gespecialiseerde zorg voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking tot de ggz. Mede door de decentralisaties is voor het kenniscentrum het bereiken van het bredere sociale domein belangrijker dan voorheen. Kinderen, jongeren en volwassenen met een lvb zijn immers overal: op school, in de wijk en bij de huisarts. Om de samenleving meer bewustzijn, kennis en handvatten te geven om deze groep beter te herkennen en te ondersteunen, begeleiden of behandelen, doet het kenniscentrum dat zoveel mogelijk in samenwerking met andere kennispartners en de zorgpraktijk.

Verbinding met wijkteams

Het Landelijk Kenniscentrum LVB gebruikt verschillende kanalen en vormen om de kennis over een lichte verstandelijke beperking beschikbaar te maken. Nu het is aangesloten bij WWMJ ontstaat er een directe verbinding met wijkteams. Gezien de belangrijke signalerende rol van wijkteams in het jeugdstelsel is dit een kans om handzame tools en tips over lichte verstandelijke beperkingen bij deze professionals te krijgen.

Ontsluiting van kennis

Het kenniscentrum en WWMJ hopen met deze samenwerking op een nog betere ontsluiting van de kennis die belangrijk is voor een omvangrijke groep kinderen en jongeren, om gezien te worden, beter begrepen te worden en met een steuntje in de rug goed te kunnen meedoen in de samenleving. Het kenniscentrum werkt op dit moment aan het omzetten van informatie naar beknopte en concrete tools en tips voor professionals in wijkteams.

Instrumenten

Sinds kort staat 11VB al op de website: een laagdrempelig signaleringsinstrument voor mogelijk slachtofferschap van seksuele uitbuiting van jongeren met een lvb. Het instrument is ontwikkeld door Koraal, met medewerking van het kenniscentrum. In de komende periode volgen meer praktische lvb-instrumenten op de website.

WWMJ

De website Wijkteams werken met jeugd geeft een overzicht van kennis en hulpmiddelen voor wijkteams van zeven kennisinstituten: het Nederlands Jeugdinstituut, PI Research, het Landelijk Kenniscentrum LVB, Praktikon, Movisie, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en VanMontfoort.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

17.03.2021
Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaring.
In het januari-februari 2021 nummer van het tijdschrift, Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, is een overzichtsartikel van Ron Scholte, Wendy Nelen en Peer van der Helm verschenen: Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen.

In het januari-februari 2021 nummer van het tijdschrift, Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, is een overzichtsartikel van Ron Scholte, Wendy Nelen en Peer van der Helm verschenen: Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen.

Ondanks een geleidelijke afname gedurende de afgelopen jaren, is pesten op school nog steeds een omvangrijk probleem. Pesten is een groepsproces, waarbij ook de leerkrachten een belangrijke rol spelen. Door de manier waarop ze reageren op pesten, en door hun opvattingen en normen over pesten, beïnvloeden de leerkrachten het pesten in de klas. Het blijkt echter dat leerkrachten vaak niet in staat zijn om pesten goed waar te nemen. Theoretisch gezien zouden de eigen ervaringen van leerkrachten met pesten van invloed kunnen zijn op hoe goed ze pesten waarnemen.

Klik hier voor het volledige artikel of ga naar http://www.orthopedagogiek.org/tijdschrift.php.


01.03.2021
Praktijkervaringen met de (digitale) Zelfredzaamheid-Matrix voor Jongeren. Ervaringen van jeugdzorgprofessionals en jongeren.
Volgens professionals en jongeren is de Zelfredzaamheidmatrix-Jongeren (ZRM-J) een geschikt instrument om de mate van zelfredzaamheid bij jongeren van 12 tot 18 jaar in kaart te brengen.

Volgens professionals en jongeren is de Zelfredzaamheidmatrix-Jongeren (ZRM-J) een geschikt instrument om de mate van zelfredzaamheid bij jongeren van 12 tot 18 jaar in kaart te brengen. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut en Praktikon. Doordat de ZRM-J ingaat op belangrijke levensdomeinen geeft het goed inzicht in de problemen en krachten van de cliënt, diens hulpvraag, de voortgang van de behandeling en de visie van de cliënt. Het instrument is behulpzaam bij aanvang van de hulpverlening, alsook voor de evaluatie van de zorg.

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.


15.02.2021
Kunnen ambulante interventies uithuisplaatsingen in de jeugdhulp voorkomen? Evaluatie van de interventie Ambulante spoedhulp
Praktikon heeft onderzoek gedaan naar de uitvoeringkwaliteit en uitkomsten van ASH bij ruim 6000 gezinnen in de periode van 2013 t/m 2019.

Praktikon heeft onderzoek gedaan naar de uitvoeringkwaliteit en uitkomsten van ASH bij ruim 6000 gezinnen in de periode van 2013 t/m 2019. Uit dit onderzoek blijkt dat bij ASH gemiddeld aan 92% van de elf uitvoeringscriteria en aan 86% van de uitkomstcriteria werd voldaan. Indien aan twee van de drie uitkomstcriteria (crisis opgeheven, veiligheid gewaarborgd, basisroutines hersteld) werd voldaan, was de kans drie keer kleiner dat er een advies voor uithuisplaatsing kwam. ASH lijkt daarmee een goede interventie voor het voorkomen van uithuisplaatsing. Positieve resultaten voor jeugdigen en hun gezinnen, alsook gemeenten die hiermee een goedkoper alternatief hebben voor hulp aan gezinnen in crisis. In het gepubliceerde artikel in het Nederlandse tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en praktijk leest u meer over de bevindingen van het onderzoek.

Klik hier voor het volledige artikel.


15.02.2021
Het meten van opvoedingsbelasting met de OBVL-K bij gezinnen met meervoudige problemen
De OBVL-K is ontwikkeld als een kort screeningsinstrument voor het meten van opvoedingsbelasting bij ouders van kinderen in de jeugdhulp. Uit onderzoek van Praktikon blijkt dat de verkorte versie van de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL-K) een betrouwbaar en valide instrument is bij het meten van de opvoedingsbelasting.

De OBVL-K is ontwikkeld als een kort screeningsinstrument voor het meten van opvoedingsbelasting bij ouders van kinderen in de jeugdhulp. Uit onderzoek van Praktikon blijkt dat de verkorte versie van de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL-K) een betrouwbaar en valide instrument is bij het meten van de opvoedingsbelasting. De OBVL-K blijkt geschikt om de hulp aan multiprobleemgezinnen te meten. Tevens is de OBVL-K gevoelig voor het meten van verandering. In het gepubliceerde artikel in het tijdschrift Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk leest u meer over de bevindingen van het onderzoek.

Klik hier voor het volledige artikel.


09.02.2021
Beter met de BETERapp?
De transitie naar volwassenheid is voor jongeren veelal een bijzondere, en soms ook belastende, periode. Voor jongeren in een jeugdinstelling is deze periode extra belastend. Door de ‘harde knip’ bij 18 jaar verlaten de meeste jongeren de jeugdhulp en maken eerder dan leeftijdgenoten stappen naar zelfstandigheid.

De transitie naar volwassenheid is voor jongeren veelal een bijzondere, en soms ook belastende, periode. Voor jongeren in een jeugdinstelling is deze periode extra belastend. Door de ‘harde knip’ bij 18 jaar verlaten de meeste jongeren de jeugdhulp en maken eerder dan leeftijdgenoten stappen naar zelfstandigheid. In het project Over de Drempel is onderzocht welke factoren voor jongeren uit de jeugdhulp een rol spelen tijdens deze transitie en of een mobiele applicatie (app) hen in deze periode ondersteuning kon bieden. Een kleine groep jongeren werd tijdens deze transitie gevolgd. Daaruit bleek dat een app ondersteunend kán zijn tijdens de transitie, maar dan náást het contact met de oud-mentor en/of de vervolghulpverlening, en niet in plaats daarvan. Het onderzoek levert ook relevante nevenbevindingen op over de inzet van technologie in de hulpverleningspraktijk.

Klik hier voor het volledige artikel te vinden op www.tijdschriftvoororthopedagogiek.nl.


08.20.2020
Presentatie nieuw ZRM-instrumentarium op online ZRM-congres op 17 sept.
De GGD Amsterdam, het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en Praktikon hebben de Zelfredzaamheid-Matrix-Jongeren (ZRM-Jongeren) en ZRM-Huishoudens ontwikkeld. De nieuwe instrumenten worden gepresenteerd tijdens het online ZRM congres dat op 17 september wordt gehouden. Ga voor meer informatie en inschrijven naar https://zrmtraining.nl/zrm-congres-2020/

De GGD Amsterdam, het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en Praktikon hebben de Zelfredzaamheid-Matrix-Jongeren (ZRM-Jongeren) en ZRM-Huishoudens ontwikkeld. Beide zijn een uitbreiding op de al bestaande ZRM voor volwassenen. Met de drie ZRM-instrumenten kan de zelfredzaamheid van cliënten vanaf 12 jaar zowel individueel als onderdeel van een huishouden worden gemeten.
De nieuwe instrumenten worden gepresenteerd tijdens het online ZRM congres dat op 17 september wordt gehouden. Naast presentaties over de ontwikkeling en toepassing van het ZRM-instrumentarium kunt u deelnemen aan verschillende interessante workshops.

Klik hier voor het volledige persbericht of ga voor meer informatie en inschrijven naar https://zrmtraining.nl/zrm-congres-2020/.


01.07.2020
Handboek helpt scholen bij implementatie Traumasensitief Onderwijs
Traumasensitief Onderwijs helpt scholen bij het omgaan met getraumatiseerde leerlingen. Veel leerlingen maken in hun nog jonge leven een of meerdere potentieel traumatische ervaringen mee. Denk aan mishandeling, verwaarlozing, uithuisplaatsing en dood of ernstige ziekte van gezinsleden.

Traumasensitief Onderwijs helpt scholen bij het omgaan met getraumatiseerde leerlingen. Veel leerlingen maken in hun nog jonge leven een of meerdere potentieel traumatische ervaringen mee. Denk aan mishandeling, verwaarlozing, uithuisplaatsing en dood of ernstige ziekte van gezinsleden.

Een traumatische ervaring kan bij een kind gedragsproblematiek, stress, veranderingen in de hersenontwikkeling en leerproblemen veroorzaken. Scholen krijgen te maken met gedragsproblemen en escalatie, handelingsverlegenheid, frustratie en onmacht. Bij het herstellen van een trauma is een positieve en steunende omgeving van belang. Ook de school speelt daarin een belangrijke rol.

Handvatten in implementatiehandboek

Nog niet alle scholen zijn zich bewust van de impact van trauma op hun leerlingen en hoe hiermee om te gaan. Andere scholen zijn zich ervan bewust dat deze leerlingen specifieke onderwijs- en begeleidingsvragen hebben, maar zijn op zoek naar praktische handvatten om traumasensitief onderwijs in de praktijk te brengen. Het handboek ‘Implementatie Traumasensitief Onderwijs’ helpt scholen bij het ontwikkelen van een traumasensitief onderwijsklimaat.

Het implementatiehandboek is samengesteld door het consortium en project Traumasensitief Onderwijs. Dat is een initiatief van samenwerkende zorg- en onderwijsinstellingen. Naast Praktikon doen Pluryn, Koraal, Orion en De Loodsboot mee. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Aan de samenstelling van het handboek ging een periode van onderzoek en experimenteren vooraf. Er vond een literatuurstudie plaats en via groepsgesprekken en proeftuinen zijn best practices verzameld. De resultaten geven zicht op wat er nodig is om een traumasensitief klimaat op scholen te ontwikkelen. Het implementatiehandboek is vrij verkrijgbaar en wordt door regulier en speciaal onderwijsscholen die meedoen aan het project gebruikt bij het implementeren van Traumasensitief Onderwijs.

Meer weten?

Meer informatie over het project Traumasensitief Onderwijs en het implementatiehandboek is te vinden op www.traumasensitiefonderwijs.com.


23.01.2020
20 jaar aanwijzingen voor de effectiviteit van IAG
Onderzoek naar uitkomsten van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) in de jaren 2009-2019 laat zien dat probleemgedrag van jeugdigen en opvoedingsbelasting van ouders jaarlijks significant afnemen.

Onderzoek naar uitkomsten van Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) in de jaren 2009-2019 laat zien dat probleemgedrag van jeugdigen en opvoedingsbelasting van ouders jaarlijks significant afnemen. Gevoegd bij het onderzoek naar uitkomsten in de jaren 2000-2008 geeft dit over een periode van 20 jaar consistente aanwijzingen voor de effectiviteit van IAG.

IAG is een veel geïndiceerde interventie voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, waarbij niet zelden een uithuisplaatsing van een of meer kinderen dreigt. De interventie duurt gemiddeld zo’n zes maanden en richt zich op het terugdringen van het probleemgedrag van jeugdigen en de opvoedingsbelasting van hun ouders, alsook het vergroten van ouderlijke opvoedvaardigheden en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin. In opdracht van de landelijke participantengroep IAG, waarbij 25 jeugdhulporganisaties en vier hogescholen zijn aangesloten met als doel de interventie door te ontwikkelen, voerde Praktikon een onderzoek uit naar de effectiviteit van IAG. Hiervoor werd gebruik gemaakt van gegevens van vragenlijsten die bij IAG in het kader van de hulp verzameld werden. Het ging hierbij om de Child Behavior Checklist (CBCL) en de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL).

Twaalf jeugdhulporganisaties leverden 3363 bruikbare CBCL-metingen en 2828 bruikbare OBVL-metingen aan van gezinnen die in de periode 2009-2019 een IAG-behandeling afsloten. De analyse van deze gegevens liet zien dat het probleemgedrag van de jeugdigen en de opvoedingsbelasting van de ouders elk jaar statistisch significant afnemen, met middelgrote effecten. Meer dan de helft tot twee derde van de jeugdigen laat ieder jaar een statistisch significante verbetering van probleemgedrag zien. Datzelfde geldt voor de opvoedingsbelasting van de ouders.

Deze resultaten, samen met de resultaten uit eerder onderzoek uit de periode 2000-2008, wijzen erop dat IAG effectief is. Een kritische kanttekening is wel dat er in al die jaren geen controlegroepen waren, waardoor de effecten niet onomstotelijk zijn vastgesteld. In termen van de effectladder gaat het om eerste aanwijzingen voor effectiviteit, die laten zien dat IAG over de jaren heen ‘doeltreffend’ is gebleken.

Bent u geïnteresseerd in het onderzoeksrapport? U kunt het hier downloaden.


08.10.2019
Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen
Datagestuurd werken wordt door zowel gemeenten als zorgaanbieders als zinvol en wenselijk ervaren om de jeugdhulp te kunnen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om een betere monitoring van uitkomsten en om onderlinge afstemming bij zorgaanbieders. Ook de afstemming met gemeenten dient nog veel beter te worden uitgewerkt.

Datagestuurd werken wordt door zowel gemeenten als zorgaanbieders als zinvol en wenselijk ervaren om de jeugdhulp te kunnen handhaven en verbeteren. Dat vraagt om een betere monitoring van uitkomsten en om onderlinge afstemming bij zorgaanbieders. Ook de afstemming met gemeenten dient nog veel beter te worden uitgewerkt. Investeer daarom in afstemming tussen zorgaanbieders en gemeenten over datamonitoring en effectmeting, voordat daadwerkelijk begonnen wordt met het uitwisselen en vergelijken van gegevens. Dit zijn belangrijke uitkomsten uit het onderzoek van de Academische Werkplaats Jeugd Inside-Out.

De Academische Werplaats Jeugd Nijmegen (Inside-Out) richt zich specifiek op het ontwikkelen van gezamenlijke kennis over de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Met het onderzoeksproject ‘Transformatie en outcome: de verhalen achter de cijfers’ streeft zij ernaar beschikbare gegevens over jeugdhulp samen te brengen en daarover het gesprek op gang te brengen tussen alle betrokkenen: zorgaanbieders, gemeenten en cliënten. De zo verkregen kennis wordt gebruikt om de kwaliteit van jeugdhulp gezamenlijk te borgen en zo mogelijk te verbeteren. De bevindingen van het onderzoek zijn onlangs verschenen in een rapport.

Het rapport Transformatie en outcome: de cijfers vóór de verhalen beschrijft de verzameling van de data over kwaliteit en outcome bij de afzonderlijke partijen en weergeeft overkoepelende conclusies en aanbevelingen. Zo blijkt dat datagestuurd werken door zowel de gemeenten als zorgaanbieders als zinvol en wenselijk wordt ervaren. De monitoring van de uitkomsten bij zorgaanbieders moet echter nog aanzienlijk worden verbeterd. Het is daarbij van belang dat zowel de zorgaanbieders als de gemeenten onderling beter met elkaar afstemmen. Pas dan kan een zinvolle dialoog over uitkomsten van de zorg tussen gemeenten, zorgaanbieders en cliënten plaatsvinden. Met als gezamenlijk doel het handhaven en, waar mogelijk, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

Meer weten?

Klik hier voor de volledige publicatie of neem contact op met Praktikon.


01.10.2019
OBVL-K gevalideerd bij multiprobleemgezinnen
De OBVL-K is een verkorte versie van de OBVL. In onderzoek werd nagegaan of de OBVL-K een bruikbaar instrument is voor de hulp aan multiprobleemgezinnen (mpg). Bij ruim 5800 gezinnen, verdeeld over zes jeugdzorginstellingen, werden bij aanvang en einde van de hulp een aantal vragenlijsten afgenomen.

De OBVL-K is een verkorte versie van de OBVL. In onderzoek werd nagegaan of de OBVL-K een bruikbaar instrument is voor de hulp aan multiprobleemgezinnen (mpg). Bij ruim 5800 gezinnen, verdeeld over zes jeugdzorginstellingen, werden bij aanvang en einde van de hulp een aantal vragenlijsten afgenomen. Via statistische analyses werden mpg en niet-mpg gezinnen onderscheiden. Vervolgens werden de betrouwbaarheid en de validiteit van de OBVL-K onderzocht. Daarnaast werd bij bijna 250 gezinnen de OBVL-K maandelijks afgenomen om na te gaan of de OBVL-K geschikt is om veranderingen in de opvoedingsbelasting gedurende de hulp te monitoren.

Valide en betrouwbaar

De OBVL-K is betrouwbaar en valide en blijkt bij uitstek geschikt om het verloop van de opvoedingsbelasting tijdens de hulp aan mpg te monitoren. Bij het herhaaldelijk afnemen van de OBVL-K tijdens de hulpverlening werd een significante afname van de problematiek gezien bij mpg. Door het verloop van de opvoedingsbelasting te monitoren, kan sneller bijgestuurd worden als de hulp niet het verwachte resultaat heeft. Om hulpverleners en gezinnen te helpen om de OBVL-K op een goede manier te gebruiken, is een toolkit ontwikkeld. Hierin wordt beschreven hoe de OBVL-K ingezet kan worden in de hulpverlening aan mpg, op welke manier een gesprek gevoerd kan worden met het gezin aan de hand van de resultaten en wat hulpverleners kunnen doen als de hulp niet het verwachte resultaat oplevert. De bevindingen zullen opgenomen worden in de landelijke Richtlijn voor Multiprobleemgezinnen.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie of ga direct naar de Toolkit. Of neem contact op met Praktikon.


31.01.19
Traumasensitief Onderwijs
Een groot deel van alle leerlingen in het onderwijs maakt in zijn jeugd één of meerdere potentieel traumatische ervaringen mee, zoals mishandeling, verwaarlozing, dood of ernstige ziekte van gezinsleden en uithuisplaatsing. Scholen zijn zich veelal te weinig bewust van de signalen van trauma bij leerlingen.

Belang van Traumasensitief Onderwijs

Een groot deel van alle leerlingen in het onderwijs maakt in zijn jeugd één of meerdere potentieel traumatische ervaringen mee, zoals mishandeling, verwaarlozing, dood of ernstige ziekte van gezinsleden en uithuisplaatsing. Scholen zijn zich veelal te weinig bewust van de signalen van trauma bij leerlingen. Hierdoor wordt er nog te weinig ingespeeld op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van leerlingen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Uit praktijkervaringen blijkt Traumasensitief Onderwijs een veelbelovende aanpak is om scholen hierin te ondersteunen. Traumasensitief Onderwijs beoogt de kennis op gebied van trauma te vergroten en handvatten aan te bieden.

Implementatie en effecten Traumasensitief Onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek naar de implementatie en effecten Traumasensitief Onderwijs is nog beperkt. Daarom ging in november 2018 het onderzoeksproject “Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten” van start. Met dit onderzoek komt er meer zicht op wat er nodig is om een traumasensitief klimaat in scholen te ontwikkelen. Er wordt onderzocht wat “best practices” uit de praktijk zijn en wat er uit wetenschappelijke literatuur naar voren komt aan belemmerende en bevorderende factoren in de implementatie van Traumasensitief Onderwijs. Daarnaast onderzoeken we het effect van een traumasensitief schoolklimaat op leerkrachtcompetenties, relatie leerling-leerkracht, klassenklimaat en op de symptomen van trauma, mentale gezondheid, veerkracht en zelfregulatie van leerlingen met trauma ervaringen.

Consortium Traumasensitief Onderwijs

Het onderzoek wordt uitgevoerd op meerdere basis en middelbare scholen in het speciaal en regulier onderwijs. De uitvoering van het onderzoek wordt gedaan door Koraal, Praktikon, Pluryn/Intermetzo, Orion, 4tact-Speciaal Onderwijs/De Loodsboot, die hun krachten gebundeld hebben in een consortium.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met de projectleiders: Wendy Nelen (Koraal & Praktikon) of Petra Helmond (Koraal & Pluryn/Intermetzo), via tso@koraalgroep.nl.

De consortiumpartners van het project Traumasensitief Onderwijs zijn: Wendy Nelen (Koraal & Praktikon), Petra Helmond (Koraal & Pluryn/Intermetzo), Evelyne Offerman & Michiel Asselman (Orion), Jolanda Buijze (De Loodsboot), Roel Kooijmans (Koraal).


08.10.18
Congres ‘De kracht van de klik’ op 14 december 2018
Op vrijdag 14 december vindt het congres 'De kracht van de KLIK' plaats; een interdisciplinair congres plaats over het versterken van behandelrelaties tussen jongeren, hun opvoeder(s) en behandelaar(s) in de jeugdzorg.

Op vrijdag 14 december vindt het congres 'De kracht van de KLIK' plaats; een interdisciplinair congres plaats over het versterken van behandelrelaties tussen jongeren, hun opvoeder(s) en behandelaar(s) in de jeugdzorg. Er zullen diverse lezingen en workshops te volgen zijn, onder andere over de impact van behandelrelatie op het behandelresultaat en het belang van de behandelrelatie bij E-health. Het congres wordt georganiseerd door Brijder Jeugd (Parnassia Groep) in samenwerking met Praktikon-RU, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Curium-LUMC, Windesheim en De Opvoedpoli.

Het congres is voor professionals die met jongeren werken, onderzoekers die zich bezighouden met de behandelrelatie (of alliantie) binnen het jeugddomein en studenten van relevante opleidingen.

Het programma bestaat uit lezingen en diverse workshops met onder andere de volgende thema’s:

 • Kenmerken en ontwikkeling van een goede behandelrelatie met jongeren en hun opvoeder(s)
 • De impact van de behandelrelatie op het behandelresultaat; verschillen tussen doelgroepen en context
 • Versterken en behouden van een goede behandelrelatie met motiverende gespreksvoering, cliënt-gestuurde feedback en andere methoden
 • Het karakter en belang van de behandelrelatie bij E-health

Meer informatie
Lees hier de uitnodiging of bekijk het programma en de sessies.

Waar en wanneer?
Datum: Vrijdag 14 december 2018
Tijd: 09.30 tot 16.30 uur
Locatie: Congrescentrum Reehorst in Ede

Aanmelden
Interesse? Meldt u dan nu aan via onderstaande link:
Aanmelden congres 'De kracht van de KLIK'
(Let op: beperkt aantal plaatsen beschikbaar)


30.08.18
Amsterdam kiest voor Praktikon
De gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben Praktikon opdracht gegeven om met BergOp gegevens te verzamelen over de uitkomsten van de door hen gefinancierde jeugdhulp.

De gemeenten in de regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben Praktikon opdracht gegeven om met BergOp gegevens te verzamelen over de uitkomsten van de door hen gefinancierde jeugdhulp. Om de cliënttevredenheid en het nut of resultaat van de hulp te meten, wordt de Cliëntervaringsmonitor (CEM+) gebruikt, een instrument dat door de gemeenten zelf is ontwikkeld. Praktikon werkt hierbij samen met Initi8 uit Rotterdam, die de het aanleveren van de data aan de gemeenten gaat verzorgen.


10.07.18
Handleiding VSOG per 9 juli beschikbaar
De Handleiding voor de Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is klaar. De VSOG maakt deel uit van de set vragenlijsten Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O), naast de OBVL, VGFO en VMG. De VSOG is echter ook als afzonderlijk instrument beschikbaar.

De Handleiding voor de Verkorte Schaal voor Ouderlijk Gedrag (VSOG) is klaar. De VSOG maakt deel uit van de set vragenlijsten Vragenlijsten Gezin & Opvoeding (VG&O), naast de OBVL, VGFO en VMG. De VSOG is echter ook als afzonderlijk instrument beschikbaar. De set vragenlijsten voor het meten van opvoedingsbelasting, gezinsfunctioneren, opvoedgedrag en meegemaakte gebeurtenissen wordt door Praktikon en Eburon uitgegeven. Voor de OBVL en de VGFO waren al handleidingen beschikbaar; de set is nu aangevuld met de handleiding voor de VSOG.

Evenals de Handleidingen van de OBVL en VGFO wordt de Handleiding VSOG als print-on-demand boek uitgegeven door Eburon (www.eburon.nl). Een gratis versie is vanaf 9 juli 2018 ook beschikbaar op de website van Praktikon (www.praktikon.nl/vsog).

Wijzigingen in de scoring van de VSOG

Belangrijk voor gebruikers van de VSOG – zowel in de verschillende versies van de VG&O als de afzonderlijke vragenlijst – is dat het maken van de Handleiding ook heeft geleid tot belangrijke wijzigingen in naamgeving, scoring en interpretatie van een aantal schalen.

Deze wijzigingen betreffen:

 • Naamgeving van schalen
  De VSOG meet vijf aspecten van het ouderlijke opvoedingsgedrag, te weten Positieve betrokkenheid (voorheen Positief Ouderlijk Gedrag); Regels aanleren (vh. Regels); Materieel Belonen (vh. Belonen); Straffen; en Fysiek straffen (vh. Hard straffen).
 • De scoring en interpretatie van de schalen Materieel belonen en Straffen is gewijzigd: hoge scores wijzen nu op problematisch opvoedgedrag en lage scores op competent opvoedgedrag (was eerder andersom).
 • Item 18 (‘klap in gezicht’) telt niet meer mee voor de score op de schaal Fysiek straffen maar maakt nog wel deel uit van de vragenlijst.
 • De normering van alle schalen is gewijzigd: Positieve betrokkenheid en Regels aanleren kennen nu nog slechts één normgroep 4-18 jaar (was 4-11 en 12-18 jaar); Bij Materieel belonen en straffen zijn bij de normgroep 4-11 jaar enkele Tscores bijgesteld; Fysiek straffen is genormeerd op basis van 4 items, zonder item 18.

Wijzigingen in de VSOG in BergOp

De VSOG en VG&O zijn al enige jaren in omloop en o.a. opgenomen in BergOp. Vanaf 9 juli 2018 wordt de scoring van de VSOG in BergOp aangepast en de scoringsprofielen gewijzigd. Om de continuïteit van de scores van de VSOG over meerdere metingen tijdens een behandeling te waarborgen, worden per 9 juli 2018 ook de scores aangepast van alle VSOG lijsten die sinds 1 januari 2016 zijn ingevuld.

Hebt u vragen over deze aanpassingen van de VSOG, dan kunt u contact opnemen met Ronald De Meyer van Praktikon (r.demeyer@praktikon.nl).

Tel. 024-3611020


04.04.18
Veiligheid en AVG

Veiligheid en AVG

Zoals u ongetwijfeld weet zal per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaan. Vanaf deze datum geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG bevat aangescherpte privacyregels voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Door de nieuwe wetgeving komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij organisaties die persoonsgegevens beheren. Dit geldt ook voor Praktikon, als leverancier van BergOp en verwerker van persoonsgegevens van zorginstellingen. Wij informeren u hierbij graag over de veranderingen die de AVG inhoudt voor Praktikon, BergOp en onze toeleveranciers.

Nieuwe Verwerkersovereenkomst

Omdat onze subverwerkers te maken hebben met persoonsgegevens van BergOp gebruikers, sluiten we met al onze BergOp klanten een verwerkersovereenkomst af. In deze overeenkomst zijn de afspraken en verplichtingen over en weer vastgelegd. Met de komst van de AVG is de huidige bewerkersovereenkomst voor BergOp gebruikers geactualiseerd en aangepast aan de aangescherpte regels vanuit de AVG. Indien gewenst kunnen BergOp klanten de geactualiseerde verwerkersovereenkomst bij ons opvragen om de huidige bewerkersovereenkomst te vervangen.

Certificering aXtion, Site4U en BIT

Voor de ontwikkeling, het beheer en hosting van BergOp werkt Praktikon samen met subleveranciers aXtionSite4U (hostingpartij) en BIT (datacenter). Deze partijen zijn subverwerkers van persoonsgegevens in de zin van de aangescherpte eisen vanuit de AVG. De subverwerkers hebben in 2017 een hernieuwd certificeringstraject doorlopen voor NEN 7510 en ISO 27001. Hiermee tonen zij aan dat de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging voor BergOp worden nageleefd. NEN 7510 is een nationale norm voor informatiebeveiliging in de zorgsector. In NEN 7510 worden maatregelen beschreven om op een adequate manier om te gaan met de (gevoelige) informatie die rondgaat in de zorgsector. Het ISO-certificaat toont aan dat er een beleid wordt gehanteerd waarin de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie centraal staan. Met deze certificering voldoen onze toeleveranciers aan de nieuwe regelgeving vanuit de AVG.

Maatregelen Praktikon

Ook Praktikon zelf treft maatregelen om te blijven voldoen aan de privacy en veiligheidsnormen vanuit de AVG. We houden voortdurend controle op de beveiliging en bescherming van gegevens vanuit de huidige interne commissie voor veiligheid. Ook bij onderzoeken waarbij Praktikon betrokken is wordt er uiterst zorgvuldig met gegevens omgegaan. Naast de interne commissie zal Praktikon een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aanstellen, die erop toeziet dat wij ons houden aan de privacywetgeving.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact op met Praktikon.


03.04.18
Nieuwe training ‘Werken met Doelen’

Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen laat zien dat het gericht werken naar doelen het hulpverleningsresultaat bevordert. Het opstellen van doelen en het meten van doelrealisatie is dus van belang voor cliënten; zij worden er beter van.

Praktikon heeft een training ‘Werken met Doelen ontwikkeld’, waarbij hulpverleners handvatten krijgen om duidelijke hulpverleningsdoelen op te stellen en deze zo concreet mogelijk te operationaliseren, zodat vervolgens gemeten kan worden of die doelen gehaald zijn.

In deze training leren deelnemers meer over het belang van doelen stellen, de criteria voor het stellen van goede, evalueerbare doelen en de wijze van evalueren van opgestelde doelen aan de hand van de GAS-methodiek (Goal Attainment Scaling). In de training wordt theorie afgewisseld met praktische oefeningen. Aan het eind van de training weten deelnemers waar ze op moeten letten bij het opstellen en evalueren van doelen en kunnen ze de bijbehorende werkwijze in de praktijk juist toepassen.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op. We helpen u graag verder!


01.02.18
WijkteamsWerkenmetJeugd.nl: toolbox voor jeugdprofessionals

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met Movisie, adviesbureau VanMontfoort, PI Research en Praktikon de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ ontwikkeld. Op de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ zijn de kennis en hulpmiddelen van vijf kennisinstituten gebundeld. Hiermee wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente ‘het wiel moeten uitvinden’.

Met de lancering van de website ‘Wijkteams Werken met Jeugd’ staat relevante vakinhoud voortaan op één centrale plek. De lancering van de website vond op 19 januari 2018 plaats. Vanaf dat moment kunnen professionals uit wijkteams in heel Nederland de tools kosteloos downloaden en gebruiken.

Kijk voor meer informatie op www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl


30.01.18
Ben ik Tevreden? Cliëntervaringsinstrument

Sinds januari 2018 heeft Praktikon, na een periode van nauwe samenwerking met de ontwikkelaar Martha van Biene, het cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden? (BiT) onder haar hoede genomen.

Praktikon draagt vanaf dit jaar de zorg voor het instrument en is tevens verantwoordelijk voor de doorontwikkeling ervan. Zo is er naast de BiT gesprekslijst en de BiT Klein Kijken, ook een gesprekslijst ontwikkeld voor ambulante cliënten: de BiT In Balans. Net als bij de andere varianten staat bij dit instrument de dialoog centraal. De BiT In Balans is gebaseerd op de ZRM en biedt een leidraad voor een tevredenheidsgesprek rondom verschillende levensgebieden met mensen die ambulante ondersteuning ontvangen.

Daarnaast heeft Praktikon een onderzoek uitgevoerd naar de validiteit en betrouwbaarheid van de BiT Klein Kijken – Observatielijst EMB. Aan de hand van de analyses én ervaringen uit de praktijk zullen er wijzigingen worden doorgevoerd zodat de observatielijst nog beter aansluit bij de doelgroep.

Met het instrument Ben ik Tevreden? wordt voldaan aan de eisen van het wettelijke kwaliteitskader van de gehandicaptensector. Ben ik Tevreden? is opgenomen in de definitieve waaier Kwaliteitskader Cliëntervaring  van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Meer informatie?
Heeft u interesse in het cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden? Neem dan een kijkje op de website www.beniktevreden.nl of vraag vrijblijvend informatie of een offerte aan via info@beniktevreden.nl .


22.12.17
Praktikon wenst u fijne feestdagen!

Praktikon verstuurt ook dit jaar een digitale kerstwens in plaats van een postkaart. Het bedrag dat hiermee wordt bespaard, doneert Praktikon aan Heppie: een organisatie die kinderen helpt die door omstandigheden niet de kans krijgen om kind te zijn. Heppie haalt deze kinderen uit de vicieuze cirkel en zet ze in hun kracht. Eenzaamheid wordt vervangen door zelfvertrouwen, nieuwe vriendjes en positieve herinneringen. Zodat ze weer durven dromen. Een nieuwe start, een tweede jeugd. Wilt u ook doneren? Klik dan hier.


19.12.17
Landelijke monitor sociale veiligheid op scholen 2018

Hoe veilig is uw school in de beleving van leerlingen, personeel, schoolleiding en ouders? Welke plekken binnen en rondom de school voelen voor hen veilig en welke niet? Hebben ze wel eens geweld ervaren? Worden ze gepest – op het schoolplein, via briefjes, of via internet? Weten leerlingen bij wie ze terecht kunnen als er iets vervelends gebeurt?

U krijgt antwoord op deze vragen, als u deelneemt aan de Veiligheidsmonitor die komend voorjaar in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt afgenomen. In 2018 wordt het onderzoek uitgevoerd door Praktikon, KBA Nijmegen en het NJi. Scholen kunnen dat schooljaar kosteloos meedoen met de Veiligheidsmonitor. Aanmelden voor deelname is vanaf december 2017 mogelijk voor alle PO-, VO- en (V)SO-scholen.

De Veiligheidsmonitor peilt diverse veiligheidsaspecten bij leerlingen, personeel, de schoolleiding en ouders. Door deel te nemen aan deze monitor, krijgen scholen een breed inzicht in het sociale veiligheidsbeleid van de school en de sociale veiligheidsbeleving van alle partijen. Bovendien voldoen scholen door deelname aan de Veiligheidsmonitor aan de wettelijke verplichting voor het monitoren van de sociale veiligheid.

Hoe gaat het in z’n werk?

Deelname aan de veiligheidsmonitor 2018 is gratis. De afnameperiode kan door de school zelf worden bepaald, tussen half januari en eind april.

Aanmelden

Wie wil deelnemen aan de Veiligheidsmonitor 2018, kan zich nu aanmelden via de website www.schoolveiligheid.net. Doe het snel, u heeft dan tot eind april om de vragenlijsten uit te zetten en in te vullen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@schoolveiligheid.net.

Vragenlijsten

Op grond van de ervaringen van voorgaande rondes zijn de vragenlijsten voor alle doelgroepen verbeterd. Invullen van de digitale vragenlijst kost voor personeel ongeveer 10 minuten. Voor leerlingen geldt een invultijd van gemiddeld 20 minuten, afhankelijk van het leesniveau van de leerlingen. Aangeraden wordt een lesuur te reserveren, waarin ook de instructie plaats kan vinden. De ervaring leert dat de voorbereiding van de afname en het opstellen van een rooster door de coördinator een dagdeel in beslag neemt, net als het doornemen, analyseren en bespreken met het team van de resultaten.

Rapportage

Scholen krijgen een rapportage per locatie. Alleen de betreffende school krijgt toegang tot deze informatie. In de rapportage zijn ook de landelijke resultaten opgenomen, zodat een vergelijking gemaakt kan worden (benchmarken). Na toestemming van de school kunnen de vereiste gegevens ook worden aangeleverd aan de Inspectie van het Onderwijs. Hiermee laat u zien dat uw school voldoet aan de wettelijke eisen voor het monitoren van de sociale veiligheid.

Het Ministerie van OCW krijgt geen gegevens van individuele scholen. Wij leveren aan OCW alleen een overzichtsrapportage voor alle scholen. Deze landelijke uitkomsten zijn niet te herleiden tot individuele schoollocaties.


16.11.17
Nieuwe editie ‘Zicht op effectiviteit’ uit

Donderdag 9 november 2017 jl. werd de nieuwe, volledig herziene en geactualiseerde editie van ZICHT OP EFFECTIVITEIT. Handboek voor resultaatgerichte ontwikkeling van interventies in de jeugdsector (onder redactie Tom van Yperen, Jan Willem Veerman en Bas Bijl) gepresenteerd. De feestelijke aankondiging vond plaats tijdens een bijeenkomst van Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN), dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit Handboek. De vorige editie uit 2008 voorzag duidelijk in een behoefte. De effectladder, met de verschillende vormen van onderzoek die leiden tot steeds sterkere bewijskracht voor de effectiviteit van een interventie, is inmiddels een begrip geworden. De geactualiseerde editie biedt nieuwe inzichten, voorbeelden en handreikingen en bespreekt actuele discussiepunten. Nieuw is dat de nadruk nu niet ligt op onderzoek maar op de resultaatgerichte ontwikkeling van interventies, waar verschillende actoren uit praktijk, beleid en onderzoek een bijdrage aan kunnen leveren. Naast de drie redacteuren hebben 27 gastauteurs aan de 23 hoofdstukken van het boek meegewerkt, waaronder een viertal medewerkers van Praktikon. Het boek wordt uitgegeven door Lemniscaat.

Bekijk hier de flyer of ga voor meer informatie naar www.SEJN.nl.


24.10.17
EMPO Ouders 3.1 en EMPO Jongeren 3.1 met normgegevens beschikbaar!

Praktikon heeft in samenwerking met Pactum de EMPO 3.1 ontwikkeld. De EMPO 3.1 brengt
in kaart waar de eigen mogelijkheden van cliënten versterkt kunnen worden zodat zij grip krijgen op hun leefsituatie. Er is een versie voor ouders en een versie voor jongeren. De EMPO Ouders 3.1 meet de eigen kracht van ouders als opvoeder. De EMPO Jongeren 3.1 meet de eigen kracht van jongeren in het algemeen. De lijst wordt door ouders of jongeren ingevuld (zelfrapportage). Voor de EMPO Ouders 3.1 en EMPO Jongeren 3.1 zijn normgegevens beschikbaar. De EMPO 3.1 vervangt de eerdere niet-genormeerde EMPO-lijsten.

De EMPO 3.1 is gebaseerd op Zimmerman’s concept van Psychologische Empowerment en bestaat uit drie componenten: de intrapersoonlijke (gevoel van controle/competent te zijn), de interactionele (alertheid en bereid om ongewenste situaties zelf aan te pakken), en de gedragscontrole component (copinggedrag, alleen bij de versie voor ouders).

De EMPO Jongeren 3.1 bevat 14 vragen en de EMPO Ouders 3.1 bevat 12 vragen die beantwoord kunnen worden met: 1 (Zeer mee oneens), 2 (Mee oneens), 3 (Niet mee oneens, niet mee eens), 4 (Mee eens) of 5 (Zeer mee eens). De betrouwbaarheid van de EMPO Ouders 3.1 is goed voor de totale schaal (alpha=.86) en voor de drie subschalen (intrapersoonlijk: .87, interactioneel: .74, en gedragscontrole: ,97). Ook de betrouwbaarheid van de EMPO Jongeren 3.1 is goed voor de totale schaal (.89) en voor de twee subschalen (intrapersoonlijk: .89, interactioneel: .79).

De EMPO Ouders 3.1 en EMPO Jongeren 3.1 kunnen vanaf 1 november ook digitaal worden afgenomen via BergOp.

Download hier de vragenlijsten of neem voor meer informatie contact op met Harm Damen.

Referenties:
Damen, H., Veerman, J. W., Vermulst, A. A., Nieuwhoff, R., de Meyer, R. E., & Scholte, R. H. (2017). Parental empowerment: Construct validity and reliability of a Dutch empowerment questionnaire (EMPO). Journal of Child and Family Studies26, 424-436.

Damen, H. R., Veerman, J. W., Vermulst, A. A., Nieuwhoff, R., de Meyer, R. E., & Scholte, R. H. J. (2017). Empowerment van ouders als opvoeder: Constructvaliditeit en betrouwbaarheid van een Nederlandse empowermentvragenlijst (EMPO). Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 56, 28-48.


06.10.17
Outcome-dashboards: Inzicht in resultaten van jeugdhulp

Zorgaanbieders en gemeenten staan voor de uitdaging de kwaliteit en resultaten van de jeugdhulp helder in kaart te brengen. Praktikon is gespecialiseerd in het monitoren en in beeld brengen van uitkomsten van jeugdhulp en kan ondersteuning bieden bij het verzamelen, bewerken, analyseren, interpreteren en presenteren van gegevens. Daartoe heeft Praktikon onder andere outcome-dashboards ontwikkeld. Dit zijn resultaatoverzichten die de uitkomsten van de ingezette jeugdhulp in één oogopslag duidelijk maken. Daarnaast kan Praktikon het proces van aanlevering van gegevens aan gemeenten, zorgregio’s en het CBS ondersteunen en helpen automatiseren, wat zorgaanbieders veel werk kan besparen.

Outcome-dashboards
De basis voor de dashboards zijn de outcome-indicatoren zoals die door de VNG, het NJi en de brancheorganisaties zijn vastgesteld:

 • Uitval
 • Cliënttevredenheid
 • Doelrealisatie

Onderstaand vindt u een voorbeeld van hoe resultaten op de indicator ‘Uitval’ en ‘Doelrealisatie’ kunnen worden weergegeven:


Voorbeeldweergave outcome indicator ‘Uitval’

In gesprek over resultaten van zorg
Door de resultaten van de zorg op een toegankelijke manier weer te geven, kunnen zorgaanbieders en gemeenten gemakkelijk en op een eenduidige manier informatie uitwisselen. Gegevens kunnen worden weergegeven per gemeente of zorgregio, binnen de instelling als geheel of bijvoorbeeld per afzonderlijke zorgvorm. De gegevens kunnen in gesprekken tussen zorgaanbieders en gemeenten waardevolle aanknopingspunten bieden voor verbetering van de geboden zorg.

Een flexibel aanbod
Omdat criteria voor aanlevering van gegevens kunnen veranderen en wensen van instellingen en beleidsmakers kunnen verschillen, zijn de dashboards op maat in te richten en aan te passen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact op met Praktikon voor een persoonlijk advies.


Voorbeeldweergave outcome indicator ‘Doelrealisatie’

Meer informatie?
Ga naar ‘Dashboards outcome indicatoren‘ voor uitgebreide informatie en een demonstratie van de dashboards.
Voor het bespreken van de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag verder!

 


05.10.17
Cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden? – samenwerking met Martha van Biene

Martha van Biene en Praktikon zijn een samenwerkingsrelatie aangegaan voor het uitgeven en verder ontwikkelen van het cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden?. Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan en klantervaring van mensen met een (verstandelijke) beperking in kaart gebracht én verbeterd kan worden. Het instrument wordt samen met een professional ingevuld en maakt deel uit van het persoonlijk plan van de klant. Doel: een zo goed mogelijke kwaliteit van bestaan van de klant, met zeggenschap over eigen leven, verbondenheid met anderen en zelfwaardering.

Met het instrument Ben ik Tevreden? wordt voldaan aan de eisen van het wettelijke kwaliteitskader van de gehandicaptensector. Ben ik Tevreden? is opgenomen in de definitieve waaier Kwaliteitskader Cliëntervaring van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Ben ik Tevreden? is voortdurend in ontwikkeling. Zo is er onlangs een versie van Ben ik Tevreden? ontwikkeld voor ambulante cliënten en worden ook de mogelijkheden om de zorg in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg vanuit cliëntperspectief te evalueren door het Nivel onderzocht. Verder zal Praktikon de komende periode een valideringsonderzoek uitvoeren van de observatielijst voor cliënten met ernstig meervoudige beperkingen (EMB-cliënten). Ook biedt Praktikon trainingen aan die de professionals voorbereiden op het werken met het instrument. De vragenlijst ‘Ben ik Tevreden?’ is tevens opgenomen in het webbased softwarepakket BergOp van Praktikon, zodat deze digitaal kan worden ingevuld. Daarnaast is er een kwaliteitscheck ontwikkeld waarmee organisaties inzicht kunnen krijgen in de implementatie en het gebruik van het instrument.

Meer informatie?
Bekijk de website van ‘Ben ik Tevreden?’ of neem voor vragen contact op met Nina Esmeijer of Maud Hebben.


05.10.17
Kwalitatieve effectanalyses met de Effectencalculator

De Effectencalculator is ontwikkeld om vernieuwende werkwijzen in het sociaal domein te evalueren. De Effectencalculator onderzoekt de effectiviteit van vernieuwende methoden door middel van een constructieve dialoog tussen betrokkenen bij de hulpverlening van een individuele cliënt. Door meerdere individuele casussen op deze wijze te evalueren ontstaat een beeld over de werkzame ingrediënten van een werkwijze. Met behulp van een maatschappelijke prijslijst kan een inschatting worden gemaakt van de kosteneffectiviteit van de nieuwe aanpak. Deze kwalitatieve onderzoeksmethode kan ook op verschillende manieren worden toegepast bij bestaande interventies, om werkzame bestanddelen en kosteneffectiviteit van de interventie in kaart te brengen.

De Effectencalculator maakt op twee manieren een verschil zichtbaar:

 • tussen begin- en eindsituatie
 • tussen interventie (‘wat is gedaan’) en referentie (‘wat zou er gebeurd zijn zonder’).

Tijdens een sessie met betrokkenen wordt met elkaar een werkblad ingevuld, die naderhand wordt uitgewerkt tot een beknopte casusbeschrijving.

Praktikon biedt de Effectencalculator aan als kwalitatief instrument voor het evalueren van de (kosten)effectiviteit van interventies. Deze methodiek vormt een waardevolle aanvulling op ons aanbod van effectonderzoek met behulp van gestandaardiseerde instrumenten. Een aantal medewerkers is getraind in de methodiek en heeft de nodige ervaring met evaluatieonderzoek. De precieze vraagstelling en inzet van de Effectencalculator worden in overleg met de opdrachtgever nader ingevuld.

Meer informatie?
Kijk op www.effectencalculator.nl en neem contact op met Praktikon.


03.10.17
Veiligheidsmonitor: Aanvullende analyses personeel V(S)O 2016

Eind 2016 is de tweejaarlijkse monitor Sociale Veiligheid gepubliceerd (Tweede Kamer 2016-2017, 29240, nr.75). De monitor liet zien dat 88% van de personeelsleden in het voortgezet (speciaal) onderwijs zich veilig voelde, maar dus ook dat 12% zich niet veilig voelde. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die samenhangen met ervaren veiligheid/onveiligheid van personeel binnen het voortgezet onderwijs is aan Praktikon gevraagd de onderzoeksgegevens op dit onderdeel verder te analyseren. Dat heeft het volgende rapport opgeleverd: ‘Sociale veiligheid in en rond scholen. Aanvullende analyses personeel V(S)O 2016’. Dit rapport is aangeboden aan sociale partners verenigd in het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs (VOION).

Bron: Rijksoverheid


26.09.17
Praktikon Trusted Partner van de ZRM

In 2017 heeft de GGD Amsterdam de Zelfredzaamheid-matrix (ZRM) herzien. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen heeft de GGD Amsterdam aangegeven dat alleen Trusted Partners de ZRM digitaal mogen aanbieden. Praktikon is zo’n Trusted Partner. Als Trusted Partner krijgt Praktikon (inhoudelijke) ondersteuning en wordt de digitale versie door de GGD gecontroleerd.
Met een BergOp-licentie kunt u voor €100,- per half jaar onbeperkt gebruik maken van de ZRM 2017 via BergOp. Dit bedrag gebruikt de GGD voor verdere ontwikkeling van het meetinstrument en voor het borgen van de kwaliteit van de toepassing.

Meer informatie?
Bij interesse of vragen neem contact op met Praktikon.


19.09.17
Nieuw instrument meet zelfredzaamheid kind en gezin

Hulptrajecten voor kinderen en gezinnen zijn steeds meer gericht op een toename van de zelfredzaamheid en het versterken van de eigen kracht, en niet alleen op het verminderen van problemen. Voor het in kaart brengen van zelfredzaamheid bij volwassenen zijn sinds enkele jaren instrumenten beschikbaar. Maar hoe breng je zelfredzaamheid van kinderen en gezinnen in kaart? Voor professionals die hiermee aan de slag willen, lanceren het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Praktikon vandaag de Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen (ZRJ).

De ZRJ bestaat uit varianten voor verschillende leeftijdsgroepen en wordt bij voorkeur samen met het gezin ingevuld. Er is een uitgebreide handleiding. De ZRJ is afgestemd op de door de GGD Amsterdam ontwikkelde Zelfredzaamheid-Matrix® (ZRM®) voor volwassenen. Aantrekkelijk aan beide instrumenten is dat je voor alle belangrijke levensdomeinen in kaart kunt brengen hoe iemand functioneert. De scores op de domeinen helpen bij het opstellen van doelen voor een hulptraject en het bepalen welke hulp nodig is.

Zelfredzaamheid

De ZRJ gebruikt dezelfde definitie als de ZRM®: zelfredzaamheid is het zelf realiseren van een acceptabel niveau van functioneren op de belangrijkste domeinen van het dagelijks leven. Het gaat hier over ‘samen redzaam’ zijn; om zelfredzaam te zijn ben je afhankelijk van anderen. Tot die anderen behoren niet alleen gezinsleden, maar ook mensen uit het sociale netwerk van het gezin en hulpverleners. Om zelfredzaam te zijn, moet je om hulp kunnen vragen, dat op tijd en op een begrijpelijke manier kunnen doen.

Op weg naar een Digi-ZRJ

Om het gebruikersgemak van de ZRJ te verhogen wordt gewerkt aan een digitale tool. De Digi-ZRJ moet het voor professionals eenvoudiger maken om de ZRJ in te vullen, samen met jeugdigen en ouders. De tool wordt daarom in nauwe samenwerking met gebruikers ontwikkeld.

Samenwerkingspartners

De ZRJ is een uitgave van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Praktikon en is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten en organisaties in Emmen en Noord- en Midden-Drenthe, en met medewerking van diverse jeugdhulpinstellingen in heel Nederland.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie?
Download hier de handleiding: De Zelfredzaamheidschaal voor jeugdigen en gezinnen (ZRJ)


31.07.17
Dashboards: Outcome-indicatoren helder in beeld

Transparantie in de zorg is belangrijker dan ooit.  Jeugdzorginstellingen staan voor de uitdaging om hun zorgresultaten helder in kaart te brengen, niet alleen om de zorg binnen de instelling te optimaliseren, maar ook om samen met gemeenten in gesprek te gaan over de resultaten.

Om de informatie-uitwisseling tussen de betrokken partijen te ondersteunen, heeft Praktikon dashboards ontwikkeld die inzicht bieden in de resultaten van de ingezette jeugdhulp. Dit sluit aan bij het initiatief vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om tot meer harmonisatie van ‘outcome-indicatoren’ te komen.

Wilt u meer weten over welke indicatoren dit precies zijn en wat u zou kunnen met de dashboards? Klik dan hier voor meer informatie.


24.05.17
ZO! VAN OBSERVEREN TOT STIMULEREN

In opdracht van de zeven Pedologische Instituten in Nederland (PI-7) is de observatielijst ‘Zelfregulatie in het onderwijs’ (ZO!) ontwikkeld. De ZO! is een hulpmiddel om het ontwikkelingsniveau van leerlingen op het gebied van zelfregulatie in kaart te brengen. Wanneer duidelijk is op welk niveau een leerling zelfregulatie heeft ontwikkeld, kunnen zijn of haar onderwijsbehoeften geformuleerd worden. Het is vervolgens mogelijk om het (intensieve) onderwijs-zorgarrangement zo in te richten, dat het aansluit op de onderwijsbehoeften van die individuele leerling of van een groep leerlingen.

Onlangs verscheen in ‘Kind & Adolescent Praktijk’ een artikel over de ZO!  In dit artikel wordt aandacht geschonken aan de totstandkoming van de ZO!, worden de validiteit en betrouwbaarheid besproken en wordt gekeken naar de eerste ervaringen met de ZO! vanuit de praktijk. Uit een pilot blijkt dat leerkrachten positief zijn over het gebruik van de ZO!. Daarnaast blijkt de ZO! bruikbaar voor verschillende doeleinden en lijkt er in het land grote interesse te zijn in een handelingsgericht instrument om onderwijs-zorgarrangementen te volgen en vorm te geven. De ZO! lijkt dan ook te voldoen aan een behoefte ‘in het veld’. Er dient echter nog nader onderzoek te worden gedaan naar de implementatie, het gebruik en de meerwaarde van de ZO! in de praktijk. Lees hier het volledige artikel.

Klik hier voor meer informatie over de ZO! of neem contact op met Tamara Wally (t.wally@cedgroep.nl) of Coleta van Dam (c.vandam@praktikon.nl).


01.04.17
Sociale veiligheid in en rond scholen

Veiligheid op en rond school wordt sinds 2006 actief door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)gemonitord. Het ITS, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft in 2006 de basis gelegd voor het onderzoeksmodel van de landelijke monitor. De afgelopen jaren heeft het ITS de monitor afgenomen in samenwerking met het NJI en Regioplan. Met het opheffen van het ITS in 2016 is de rapportage van de monitor voor dat jaar overgenomen door Praktikon. In 2006 en 2008 is de monitor alleen in het voortgezet onderwijs afgenomen, in 2010, 2012, 2014 en 2016 ook in het primair onderwijs. De monitor levert niet alleen een landelijk beeld, maar ook schoollocaties krijgen een rapportage op schoolniveau waarmee ze het eigen veiligheidsbeleid kunnen toetsen en het veiligheidsklimaat kunnen monitoren.

Beknopte resultaten V(S)O
In het voortgezet onderwijs voelt het grootste deel van zowel de leerlingen als de personeelsleden zich door de jaren heen veilig op school. Het percentage leerlingen dat zich veilig voelt op school is vanaf 2006 tot 2016 door de jaren heen stabiel tussen de 93% en 95%.

Resultaten voortgezet onderwijs

Leidinggevenden
Over de jaren worden er volgens leidinggevenden steeds vaker maatregelen met betrekking tot het veiligheidsbeleid op scholen genomen, van 61% in 2006 naar 69% in 2014. Met de meting van 2016 erbij kan worden gesteld dat vanaf 2012 dit percentage redelijk stabiel blijft rond de 68%.

Personeelsleden

 • Bijna het voltallige personeel (bijna 100%) geeft aan dat er gedragsregels op school zijn. Op de vraag waar deze gedragsregels in te zien of te verkrijgen zijn, bestaat meer diversiteit in antwoorden. Het personeel zegt in toenemende mate dat de regels in de hal/gang zijn in te zien, in 2016 (55%) stabiliseert dit. Vanaf 2010 zien we een stabilisatie op 90% van de personeelsleden die aangeven dat de regels via internet zijn te raadplegen.
 • Een grote meerderheid van het onderwijspersoneel voelt zich veilig. Op school zelf geldt dat voor 88%, gevolgd door het veiligheidsgevoel op de parkeerplaats (87%), schoolomgeving (87%) en fietsenstalling (84%).
 • Bij het personeel is 35% van mening dat er voldoende voorlichting, instructie en training is ten aanzien van agressie en geweld. Het adequaat opvangen van slachtoffers en aanpakken van daders is volgens respectievelijk 74% en 76% van de personeelsleden goed geregeld.

Leerlingen

 • Een overgrote meerderheid van de leerlingen (84%) geeft aan dat er op school gedragsregels zijn. De meeste leerlingen noemen verschillende bronnen, waar de gedragsregels geraadpleegd kunnen worden. De bekendheid met deze bronnen komt nergens boven de 50% uit.
 • Een grote meerderheid (95%) van de leerlingen voelt zich veilig op school. Op andere locaties is het veiligheidsgevoel ook hoog: ruim 93% bij de fietsenstalling, op de parkeerplaats 94% en in de omgeving van de school ook 94%.
 • Leerlingen zijn het vaakst slachtoffer van verbaal geweld, over de gehele periode vanaf 2006 heeft ongeveer een derde (30%) van de leerlingen hiermee te maken gehad als slachtoffer. Over de gehele periode is ongeveer 5% tot 8% van de leerlingen slachtoffer van seksueel geweld. Alle percentages zijn redelijk stabiel over de jaren, er is geen duidelijke trend zichtbaar.

Pesten
In tegenstelling tot de leerlingen geven personeelsleden aan nauwelijks dader dan wel slachtoffer te zijn van pesten. In het voortgezet onderwijs worden minder kinderen gepest. Twee jaar geleden ging het om 11 procent van de leerlingen, dat is nu 8 procent. In totaal geeft 5% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs aan wekelijks of dagelijks te worden gepest, ook dit percentage lag in 2014 echter hoger op 8%.

Sociale veiligheid LHBT
Door de jaren heen zijn er nauwelijks veranderingen op dit gebied. Tussen de 12% en 15% van de leerlingen vindt het niet in orde indien ze les krijgen van een docent die homoseksueel of lesbisch is, 68% van de leerlingen accepteert homoseksuele jongens als vriend en 73% accepteert lesbische meisjes als vriendin. Daarentegen geeft 18% aan geen homoseksuele jongen als vriend te willen, en 13% accepteert geen vriendschap met lesbische meisjes. Jongens zijn minder tolerant tegenover LHBT dan meisjes.

Download hier het volledige onderzoeksrapport.


20.03.17
Meedenken over de doorontwikkeling van Wijkteams werken met jeugd?

De digitale toolbox www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl is inmiddels al ruim een jaar online. Er staan meer dan 70 tools op voor jeugdprofessionals in wijkteams en we ontvangen positieve reacties. Maar net als de praktijk willen wij ook in beweging blijven en ons continu verbeteren. Dat doen we graag samen met jou! In de bijeenkomst gaan we met een groep wijkteamprofessionals en samenwerkingspartners van de website in gesprek over jullie behoeften en wensen voor het gebruiken van tools in jouw dagelijkse werk. Werk jij in een wijkteam met jeugd en ben je op 10 april tussen 11.00 en 13.00 uur beschikbaar? Meld je dan nu aan bij s.abrahamse@nji.nl

 

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, reiskosten worden vergoed en lunch wordt verzorgd.


07.03.17
Effectiviteit jeugdzorg op jeugdzorgboerderijen

In een door ZonMW gefinancierd onderzoek heeft Praktikon heeft samen met de Universiteit van Wageningen (WUR) en zorginstellingen Pactum en Trias onderzoek gedaan naar de effecten van jeugdzorgboerderijen.

Het doel van het onderzoek was om de (kosten)effectiviteit van verschillende intensieve en minder intensieve vormen van jeugdzorg op de boerderij te evalueren, omdat steeds meer kinderen en jongeren met een jeugdzorgindicatie naar de boerderij gaan.

In het onderzoek participeren jeugdzorginstellingen (Pactum en Trias) die kinderen en jongeren op boerderijen plaatsen waarmee ze een samenwerkingsverband zijn aangegaan. Bij de kinderen en jongeren is veelal sprake van hardnekkige emotionele en gedragsproblematiek in combinatie met problemen thuis en op school. De boer(in) begeleidt kinderen en jongeren op de boerderij en een ambulant begeleider van de instelling onderhoudt het contact met de boer(in) en vaak ook met het gezin van de jeugdige.

Het rapport met de uitkomsten van het onderzoek kunt u hier downloaden.


21.12.16
Fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!

Van 24 december tot en met 1 januari zijn wij gesloten. Vanaf maandag 1 januari kunt u ons weer bereiken. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor 2017!


06.10.16
Self-assessment implementatie monitoring

Met de Best Rom Practice Checklist (BRPC) kunnen teams, afdelingen of instellingen nagaan hoe ver ze zijn met het implementeren van uitkomstenmonitoring. Via het invullen van 25 vragen (BRPC) krijgt men een beeld van de stand van zaken met betrekking tot de verzameling van gegevens, de benutting van uitkomsten en de vervulling van randvoorwaarden. De lijst is ontwikkeld door het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). In 2014 werden er gegevens uit een onderzoek bij 26 instellingen van het SEJN gepresenteerd die als spiegelinformatie kunnen dienen. Bekijk hier de presentatie of de factsheet. De voornaamste conclusie uit dit onderzoek was dat de verzameling van gegevens en de vervulling van randvoorwaarden redelijk op gang lijken te zijn gekomen, maar dat de benutting van uitkomsten achterblijft. Er is dus nog ruimte voor verbetering!

De BRPC kan nu ook digitaal worden afgenomen via BergOp.


05.10.16
Handleiding VGFO beschikbaar

De handleiding van de Vragenlijst Gezinsfunctioneren voor Ouders (VGFO; Veerman, Kroes, De Meyer, Janssen, Nguyen & Vermulst, 2016) is nu beschikbaar. We hebben voor u een nieuwe, verbeterde versie. De VGFO zelf en de normen zijn ongewijzigd.

De VGFO meet het gezinsfunctioneren van ouders in de opvoeding van hun kind(eren) in leeftijd van 0 t/m 18 jaar en richt zich op het functioneren van de ouders. De VGFO maakt deel uit van een bredere set aan vragenlijsten: de Vragenlijsten Gezin en Opvoeding (VG&O). Klik hier voor meer informatie over de vragenlijst.

U kunt de nieuwe VGFO handleiding hier downloaden. Wilt u liever een gedrukt exemplaar? De print-on-demand kunt u bestellen bij Eburon.09.08.16
Nieuwe vragenlijst: ZO!

De Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs (ZO!) brengt het ontwikkelingsniveau van een leerling op het gebied van zelfregulatie in kaart. Aan de hand van 15 items beoordeelt de leerkracht in hoeverre een leerling in staat is om zijn gedrag, gevoel en aandacht zodanig te reguleren dat hij tot leren en functioneren op school kan komen. Wanneer duidelijk is op welk niveau een leerling zelfregulatie heeft ontwikkeld, kunnen zijn onderwijsbehoeften geformuleerd worden. Het is vervolgens mogelijk om het (intensieve) onderwijs-zorgarrangement zo in te richten, dat het aansluit op de onderwijsbehoeften van die individuele leerling of van een groep leerlingen.

Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Tamara Wally (t.wally@cedgroep.nl) of Coleta van Dam (c.vandam@praktikon.nl).


13.07.16
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

In welke mate zijn de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming verspreid en geïmplementeerd? Om die vraag draaide een brede peiling die Praktikon in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut in april heeft uitgevoerd. Aan de peiling gaven 405 professionals die te maken hebben met de richtlijnen gehoor.

Een overgrote meerderheid van de deelnemers (94%) is op de hoogte van het bestaan van de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. De richtlijnen sluiten over het algemeen goed aan bij de werkwijze van professionals. Ruim een derde heeft één of meerdere richtlijnen grondig gelezen en bijna alle respondenten vinden dat het gebruik van de richtlijnen behoort tot hun functie. Wel vragen de richtlijnen her en der nog wat aanpassingen in werkwijzen en/of vaardigheden. Zo worden cliëntroutes aangepast en wordt ander zorgaanbod aangeboden of ingekocht. Ook is cliëntparticipatie bij de implementatie van de richtlijnen nog niet bij alle organisaties voldoende onder de aandacht. Professionals zijn gemotiveerd om zelf met richtlijnen te werken. Met name degenen die de richtlijnen wat beter kennen. Binnen de organisaties wordt daar nog verschillend over gedacht. Men verwacht dat niet iedereen even enthousiast is om met de richtlijnen te gaan werken. Richtlijnen zijn in de organisaties vaak binnen bestaande overlegvormen besproken. Dat vinden de professionals ook het prettigst, maar ze willen ook graag meer scholing/training en voorlichtingsbijeenkomsten over de richtlijnen.

Lees hier de factsheet of ga voor meer informatie over de richtlijnen naar  www.richtlijnenjeugdhulp.nl.


04.07.16
Webinar kwaliteit spoedhulp 2015

Ook het tweede Webinar Spoedhulp Jeugd dat plaatsvond op 28 juni was een succes. Het webinar werd verzorgd door Inge Bastiaanssen van Praktikon. Tijdens het webinar presenteerde Inge Bastiaanssen de onderzoeksgegevens van Ambulante Spoedhulp (ASH) en Families First (FF) over de tweede helft van 2015.  Opvallend is een forse toename van crisishulp in de tweede helft van 2015. In deze periode zijn evenveel gezinnen geholpen met ASH en FF als de 12 maanden daarvoor! Instellingen geven hiervoor de volgende verklaring: wijkteams weten ons te vinden. De toename van crisishulp heeft daarnaast ook te maken met handelingsverlegenheid, onderschatting van de doelgroep en de onderbezetting van wijkteams.


27.06.16
Ruim 60 tools op wijkteamswerkenmetjeugd.nl

De website wijkteamswerkenmet.jeugd.nl is een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met Movisie, Van Montfoort, PI Research en Praktikon. Samen hebben we bestaande instrumenten (tools) over het werken met jeugd gebundeld in een Toolbox voor Wijkteams. De online toolbox bevat nu ook hulpmiddelen van Rutgers en Stichting Opvoeden.nl.

Iedereen die in een wijkteam werkt met jeugd en gezin vindt in de online toolbox een handig overzicht van praktische hulpmiddelen. De website wijkteamswerkenmetjeugd.nl telt inmiddels ruim 60 tools. Per thema zie je in een oogopslag  welke tips, stappenplannen en informatiesheets beschikbaar zijn.

Nieuw op de website zijn onder andere: nog meer opvoedinformatie voor ouders (over seksuele ontwikkeling, grenzen stellen en belonen), Samen1plan (een online hulpverleningsplan waarin ouders, hulpverleners en andere betrokkenen kunnen samenwerken), een instrument om risicovol middelengebruik vast te stellen en een vragenlijst om de eigen kracht van ouders en jongeren in kaart te brengen.

Bekijk hier de site!


14.06.16
Nieuwe tool voor managementinformatie: QlikView

QlikView is een BI-tool (Business Intelligence Tool). Hiermee vraagt u gemakkelijk en snel grafieken op met gegevens van uw hele organisatie of van een bepaald team. Het programma is interactief en toont bijvoorbeeld informatie over de respons op vragenlijsten, de gemiddelde scores bij aanvang of uitkomsten van effectmetingen voor verschillende teams, modules en locaties. QlikView geeft informatie weer in inzichtelijke dashboards. Praktikon biedt een aantal standaarddashboards aan die voor uw organisatie op maat kunnen worden gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over de tool.


17.05.16
Informatiebijeenkomsten SWIS Suite

SWIS Suite is een webbased softwarepakket dat speciaal is gericht op het registreren van gedragsincidenten. Tijdens deze gratis workshop wordt zicht verkregen op het nut van datagestuurd werken en de manier waarop SWIS Suite kan bijdragen aan een verdere implementatie en borging van PBS in de school.

Op de volgende locaties vinden informatiebijeenkomsten plaats:

 • Nijmegen: woensdag 18 mei (19.30 – 21.00)
 • Zwolle: woensdag 25 mei (19.30 – 21.00)
 • Duivendrecht: woensdag 8 juni (18.30 – 20.00)
 • Den Bosch: dinsdag 21 juni (18.30 – 20.00)

Aanmelden?
Klik hier voor meer informatie of meld je nu aan via info@swissuite.nl voor een van bovenstaande data.


23.04.16
Eerste Webinar landelijke Vereniging Spoedhulp Jeugd

Op 14 april was het zover. Twintig leden van de landelijke vereniging Spoedhulp jeugd  namen deel aan het eerste webinar verzorgt door Inge Bastiaanssen van Praktikon. De 30 minuten durende presentatie over de kwaliteitsgegevens van Spoedhulp Jeugd werd door de deelnemers vanachter het eigen beeldscherm gevolgd.

Tijdens het webinar presenteerde Inge Bastiaanssen de onderzoeksgegevens van Ambulante Spoedhulp (ASH) en Families First (FF) over 2014 en de eerste helft van 2015. De resultaten van zowel FF als ASH waren uitstekend. De normen ten aanzien van het voorkomen van uithuisplaatsing en adequaat handelen in onveilige situaties zijn ruimschoots behaald door alle respondent lid organisaties. Andermaal bewijzen beide interventies hun nut voor kinderen in crisis en nood!

Via vier polls konden de deelnemers direct reageren op vragen en kon Inge Bastiaanssen inspringen met relevante informatie. Ook de vragenmodule werd door meerderen gebruikt. Middels een chatfunctie konden deelnemers vragen stellen die door Milou Golbach werden beantwoord of werden doorgespeeld aan Inge Bastiaanssen.

Het webinar blijkt voor herhaling vatbaar. Daarnaast is het door de technische vooruitgang van BergOp en de Super-User functie, die het mogelijk maakt om snel en foutloos geanonimiseerde data op te halen, mogelijk om vaker een terugkoppeling van de onderzoeksgegevens te gaan verzorgen. De sleutel ligt nu bij de organisaties die deze technische faciliteiten moeten gaan benutten en hulpverleners moeten ondersteunen en aanmoedigen om hun gegevens snel aan te leveren. Wanneer dit nog beter gaat moet het lukken om al eind mei de uitkomsten van het tweede deel van 2015 op te leveren en direct na de zomer de gegevens van de eerste helft van dit jaar. Op deze manier kunnen lid organisaties aan de gemeenten goed laten zien wat Spoedhulp Jeugd voor hun burgers kan betekenen, kunnen hulpverleners zich verbeteren en hebben cliënten daar direct het voordeel van. 

Bron: www.spoedhulpjeugd.nl


19.04.16
Praktikon.nl vernieuwd!

Wij presenteren trots onze vernieuwde website! Praktikon.nl is voorzien van een frisse nieuwe lay-out: ruim en overzichtelijk. Vanaf nu kunt u de website ook bekijken op uw smartphone of tablet. Op deze website maakt u kennis met Praktikon. U kunt hier bijvoorbeeld lezen over de projecten waar Praktikon aan deelneemt, de presentaties en publicaties bekijken en onze vragenlijsten en handleidingen downloaden. Verder kunt u hier terecht voor informatie over onze diensten en producten en kunt u kennis maken met onze medewerkers.

Praktikon brengt ook op regelmatige basis een digitale nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief vindt u actueel nieuws over onderzoeken, publicaties en activiteiten van Praktikon, leest u over de laatste ontwikkelingen in jeugdzorg en onderwijs en wordt u op de hoogte gesteld van aankomende symposia, congressen en workshops.

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Dan kunt u zich hier inschrijven of via de aanmeldknop op de website.

Heeft u nog vragen? Via het contactformulier neemt u eenvoudig contact met ons op.


18.04.16
SWIS Suite onderwijsconvenant Privacy

Vanaf heden is SWIS Suite deelnemer van het onderwijs Convenant Privacy. Praktikon onderschrijft hiermee dat privacy waarborging van groot belang is en stelt scholen in staat om middels een bewerkersovereenkomst deze verantwoordelijkheid waar te maken. Dit convenant zorgt ervoor dat de scholen de regie hebben over wat er gebeurt met de gegevens die worden verwerkt bij het gebruik van digitale leermiddelen. Het convenant concretiseert hiermee veel verplichtingen voor scholen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

SWIS Suite, een product van Praktikon, is een programma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-, klas- en leerlingniveau. Binnen het programma worden data over leerlingen opgeslagen, wat vraagt om een goede waarborging van de privacy van leerlingen.

Om de privacy van leerling nog beter te waarborgen, is Praktikon vanaf heden aangesloten bij het onderwijsconvenant Privacy. In het convenant is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) vertaald naar de onderwijspraktijk. Bij de afspraken in het convenant staat voorop dat de school de regie heeft. De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie naar ouders. Praktikon ondersteunt scholen middels een bewerkersovereenkomst. Dit document eist een passende beveiliging van gegevens en maakt duidelijk welke gegevens Praktikon met welk doel in opdracht van de schoolbesturen verwerkt. Ook staan er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in die Praktikon in acht neemt bij de verwerking van de persoonsgegevens.

In combinatie met het protocol ‘Omgang met en bescherming van persoonsgegevens Praktikon B.V.’ is er een solide basis gelegd voor de veiligheid van data. Op deze manier kunnen leerling, ouders en scholen er altijd op rekenen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de privacy van leerlingen.

 


18.04.16
Laatste berichten over het SNS project

In maart 2014 is er binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa gestart met het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek naar de effectiviteit van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën (SNS). Om de effectiviteit van het werken vanuit SNS te onderzoeken, worden SNS trajecten vergeleken met reguliere ambulante trajecten binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa. Het onderzoek vindt plaats bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar.

Het SNS project loopt af en het is dus tijd voor een laatste update. Met in de laatste Nieuwsflits:

 • Bijeenkomst met deelnemers aan het onderzoek!
  Op donderdag 3 maart heeft een succesvolle en inspirerende avond plaatsgevonden, waarbij het SNS project samen met Zorgbelang Gelderland in gesprek is gegaan met enkele ouders en jongeren.
 • Bijeenkomst Jongerenraad Entrea.
  Naast de bijeenkomst die er heeft plaatsgevonden met ouders en jongeren die hebben deelgenomen aan het onderzoek, werd er vanuit het SNS project in januari een bezoek gebracht aan een vergadering van de Jongerenraad van Entrea.
 • Lezing op het Congres Jeugd in Onderzoek 2016.
  Op maandag 14 maart werd er vanuit het SNS project een lezing gegeven over het onderzoek op het congres Jeugd in Onderzoek in Den Bosch.
 • SAVE THE DATE: Aankondiging bijeenkomst 19 mei 2016.
  Op donderdagavond 19 mei 2016 wordt vanuit het SNS project een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die hebben deelgenomen aan het onderzoek, bestuurders, management en professionals van NIM en Entrea en medewerkers van de Gemeente Nijmegen en regio.

  Lees de volledige Nieuwsflits voor meer informatie.


18.02.16
STOP 4-7 erkend!

De interventie STOP 4-7 voor kinderen met ernstige gedragsproblematiek is erkend als effectief volgens eerste aanwijzingen door de Erkenningscommissie Interventies.

Het hulpverleningsprogramma STOP 4-7, Samen Sterker Terug op Pad, richt zich op gezinnen met kinderen van 4 tot 7 jaar met ernstige gedragsproblemen. De geïntegreerde behandeling voor kinderen, ouders en leerkrachten wil voorkomen dat kinderen verder ontsporen en daarmee zichzelf en de maatschappelijke omgeving veel last bezorgen. Dit gebeurt in kindtrainingen door het aanleren en versterken van prosociaal gedrag en door het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders en leerkrachten.

Uit onderzoek blijkt dat deze interventie significant positieve resultaten oplevert. STOP 4-7 wordt uitgevoerd in Vlaanderen en Nederland. Een interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de interventie, ook al staat nog niet vast dat de interventie dat effect heeft veroorzaakt. De interventie is opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Ga voor meer informatie naar:
>Databank Effectieve Jeugdinterventies: STOP 4-7 
>Website STOP 4-7


25.01.16
Handvatten voor wijkteams

Wijkteams hebben het afgelopen jaar veel op hun bord gekregen. Samen met vier andere kenniscentra/onderzoeksorganisaties heeft Praktikon daarom bestaande instrumenten (tools) over het werken met jeugd gebundeld in een Toolbox voor Wijkteams. Zo heeft elke hulpverlener eenvoudig toegang tot een groot aantal instrumenten voor jeugdhulp.

De Toolbox Wijkteams werken met jeugd biedt een overzicht van kennis voor professionals die in een wijkteam werken met kinderen, opvoeders en gezinnen. De Toolbox bundelt kennis per onderwerp, zoals veiligheid, thuis en op school, problematisch gedrag en ouderschap. Met de Toolbox zijn de instrumenten voor jeugdhulp toegankelijker voor wijkteams. Het is een samenwerkingsproject van het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Van Montfoort, PI Research en Praktikon, waarbij elk kennisinstituut zijn eigen instrumenten beschikbaar heeft gesteld. Praktikon heeft o.a. de OBVL en vragenlijsten voor Gezin Centraal aangeleverd.

Bekijk hier de site!


14.12.15
ZonMw subsidie Academische Werkplaats

De Academische Werkplaats Jeugd in Nijmegen heeft een subsidie toegekend gekregen. Praktikon is partner in deze academische werkplaats. Een academische werkplaats is een (kennis)infrastructuur waarin praktijk, onderzoek, beleid en opleidingen regionaal en langdurig samenwerken aan het oplossen van vraagstukken.

Binnen dit nieuwe project werken instellingen, onderzoekers en de gemeente Nijmegen samen aan de transformatie van de jeugdhulp in de regio Nijmegen. De ambitie is om de samenwerking tussen alle betrokkenen in de regio te optimaliseren en om een actieve en vanzelfsprekende kennispartner te zijn. Daarmee wil de Academische Werkplaats Jeugd de gemeente, de instellingen en de cliënten helpen om de transformatiedoelen te bereiken. Door het bieden van een adequate informatievoorziening op basis van zorggegevens en verdiepend onderzoek; naar werkzame factoren en effectiviteit van interventies.

Klik hier voor meer informatie over Academische Werkplaatsen voor Jeugd of neem contact op met Ron Scholte of Inge Bastiaanssen.


14.12.15
Praktikon gecertificeerd CQ-index!

Na een uitgebreide beoordelingsprocedure heeft Praktikon onlangs het CQI accreditaat mogen ontvangen. De CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Deze index is een meetmethode voor de meting van klantervaringen. De CQ-index bestaat uit een set gestandaardiseerde vragenlijsten, protocollen voor de gegevensverzameling en rapportage-instrumenten waarmee op een betekenisvolle manier de ervaring van verzekerden met de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt vastgesteld. Het doel van de CQ-index is verzekerden informatie te geven die hen kan helpen bij het kiezen van een zorgverzekeraar en de door de zorgverzekeraar aangeboden zorg. De CQ-index is ingevoerd als nationale meetstandaard (zie ook Zorginstituut Nederland en Kiesbeter.nl).

Als geaccrediteerd meetbureau kan Praktikon CQI onderzoek uitvoeren voor diverse zorginstellingen, zoals Geestelijke Gezondheidszorg, verslavingszorg en gehandicaptenzorg. Daarbij kan dataverwerkingsprogramma BergOp worden ingezet.

Neem voor meer informatie contact op met Inge Bastiaanssen.


12.12.15
Praktikon wenst u fijne feestdagen!

Praktikon verstuurt ook dit jaar een digitale kerstwens in plaats van een postkaart. Het bedrag dat hiermee wordt bespaard, doneert Praktikon aan dream4kids; een organisatie die dromen van kinderen laat uitkomen die met een trauma te maken hebben. Wilt u ook doneren? Klik dan hier.


12.12.15
Monitor Pleegzorg Limburg

In 2009 is in de Limburgse pleegzorg een vernieuwingsproject gestart voor een integrale en innovatieve pleegzorg. Kern van de werkwijze van Pleegzorg Limburg is het gebruik van Sociale Netwerk Strategieën. Het afgelopen jaar heeft Praktikon samen met Rubicon en XONAR een effectmonitor Pleegzorg Limburg ontwikkeld. Deze monitor richt zich op het monitoren van empowerment van ouders en het netwerk, de mate waarin de regie van zorg bij ouders en het netwerk ligt en het empowerment bevorderend gedrag van begeleiders in de pleegzorg.

In deze factsheet wordt de ontwikkeling van de monitor beschreven, evenals een pilot waarin ervaringen zijn opgedaan met de monitor. Ervaringen met de monitor zijn positief, de monitor meet wat beoogd werd en het levert ook al eerste inhoudelijke resultaten op. Wel is er meer aandacht nodig voor implementatie en benutting van de monitor in het primaire proces.

Voor meer informatie neem contact op met Coleta van Dam.


11.12.15
Handleiding OBVL herzien

De handleiding van de OBVL is weer helemaal up-to-date. We hebben voor u een nieuwe, verbeterde versie. Behalve over de OBVL kunt u nu ook alles lezen over het gebruik van de OBVL-K; de verkorte versie van de OBVL met slechts 10 items. De OBVL zelf en de normen zijn ongewijzigd.

U kunt de nieuwe OBVL handleiding hier downloaden. Wilt u liever een gedrukt exemplaar? Deze kunt u hier bestellen.


10.12.15
Weer goede resultaten voor STOP4-7!

STOP4-7 is een interventie voor jonge kinderen met gedragsproblemen. De interventie richt zich op het verminderen van de gedragsproblemen van kinderen en het versterken van competenties van hun ouders en hun leerkrachten. STOP4-7 voert al 12 jaar effectonderzoek uit. Ook in het schooljaar 2014-2015 zijn weer goede resultaten behaald. Na afloop van STOP4-7 rapporteerden ouders significant minder externaliserend probleemgedrag bij hun kinderen. Meer over de onderzoeksresultaten van 2014-2015 vindt u in deze factsheet.

Ga voor meer informatie naar de website van STOP4-7.


09.12.15
Workshops SWIS Suite

Op 13 november 2015 vond de School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)-conferentie 2015 plaats. Vanuit Praktikon werden twee workshops verzorgd door Wendy Nelen en Marsha Philipsen in het kader van SWIS Suite in samenwerking met VSO het Berkenhofcollege. SWIS Suite is een softwareprogramma waarmee scholen data verzamelen over gedragsincidenten op school-, klas- en leerlingniveau. De workshops zijn door professionals uit het onderwijs bijgewoond.

Voor meer informatie over SWIS Suite kunt u contact opnemen met Wendy Nelen of Marsha Philipsen.


08.12.15
Update van het SNS project

In maart 2014 is er binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa gestart met het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek naar de effectiviteit van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën (SNS). Om de effectiviteit van het werken vanuit SNS te onderzoeken, worden SNS trajecten vergeleken met reguliere ambulante trajecten binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa. Het onderzoek vindt plaats bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar.

Het is weer tijd voor een update over de voortgang van het project.
Met in de Nieuwsflits:

 • De aanvraag van de Participatievoucher is door ZonMw goedgekeurd.
 • Er komen deelnemers aan het woord; 3 cliënten geven antwoorden op vragen als: Hoe belangrijk vindt u het dat wij deelnemers betrekken bij het meedenken en verspreiden van de resultaten?
 • Informatie over de planning van het project.

Lees de Nieuwsflits voor meer informatie.


01.10.15
Informatiewebsite BergOp vernieuwd!

In september 2015 werd de vernieuwde informatiewebsite van BergOp gelanceerd. BergOp.info heeft een nieuwe, frisse lay-out en daarnaast is de inhoud flink uitgebreid. Op BergOp.info vindt u alle informatie over BergOp die u nodig heeft. Zo vindt u onder het menu “Support” een compleet overzicht van alle vragenlijsten die u in BergOp kunt afnemen en zijn de handleidingen eenvoudig te downloaden. Verder kunt u meer lezen over bijvoorbeeld de functies van BergOp en de trainingen die we aanbieden. Heeft u problemen? Via het contactformulier neemt u eenvoudig contact op met onze Technische Helpdesk. U kunt de website nu ook bekijken op uw smartphone of tablet. Ontdek het zelf! Ga naar www.bergop.info.

Neem voor meer informatie contact op met Praktikon.


10.07.15
SNS project update!

In maart 2014 is er binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa gestart met het door ZonMw gesubsidieerde onderzoek naar de effectiviteit van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën (SNS). Om de effectiviteit van het werken vanuit SNS te onderzoeken, worden SNS trajecten vergeleken met reguliere ambulante trajecten binnen NIM Maatschappelijk Werk en Entréa. Het onderzoek vindt plaats bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar.

Het is weer tijd voor een update over de voortgang van het project. ln de Nieuwsflits wordt onder andere ingegaan op het belang van het onderzoek in de praktijk, vertelt Ellen Tomas, een NIM medewerkster behorende tot het SNS kernteam, over haar ervaring met het werken vanuit SNS en komen twee cliënten aan het woord.

Lees de Nieuwsflits voor meer informatie.


01.05.15
Trainingen geaccrediteerd!

Vanuit de jarenlange ervaringen met implementeren en uitvoeren van metingen in de (jeugd)zorg worden diverse trainingen aan instellingen verzorgd. Deze praktijkgerichte trainingen dragen bij aan de competentieversterking en het methodisch handelen van professionals. Vanaf heden zijn de trainingen ‘Werken met vragenlijsten’ en ‘Wetenschappelijke Attitude’ geaccrediteerd, wat inhoudt dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen van het Registerplein (voorheen BAMw) en het NVO/NIP.

Training Werken met Vragenlijsten
In deze cursus leren deelnemers hoe vragenlijsten ingezet kunnen worden als effectieve interventie binnen behandeling en hoe uitkomsten op een oplossingsgerichte wijze met cliënten worden besproken. Dit leidt tot betere resultaten in de behandeling. Deze training is bedoeld voor HBO-opgeleide professionals of gedragswetenschappers die direct met cliënten werken. Deze training is door het Registerplein geaccrediteerd met 1 registratiepunt.

Training Wetenschappelijke Attitude
In deze cursus leren deelnemers een kritische houding aan te nemen ten aanzien van meten in de zorg. Na voltooiing kunnen deelnemers het evidence-based werken integreren in hun dagelijkse professionele handelen. Deze cursus is bedoeld voor gedragsdeskundigen die zich willen ontwikkelen als scientist-practitioner. Deze drie-daagse training is door het NIP/NVO geaccrediteerd met 4,5 registratiepunten.

Wilt u een training (op locatie)? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Coleta van dam


30.04.15
Succesvolle eerste meting Pi7 Groepsdynamica

Het Pi7 project Groepsdynamica is een groot meerjarig landelijk project. In dit project werkt Praktikon samen met CED-groep en OnderwijsAdvies, vanuit Praktikon is Wendy Nelen de projectleider. We kijken in dit project naar de invloed van het onderwijs op de ontwikkeling van de kinderen. Wat werkt er positief? En wat staat de ontwikkeling juist in de weg? Hoe zit dat met de invloed van de groep? En wat kan de leerkracht doen? Deze factsheet geeft informatie over de deelnemers aan de eerste meting.

Voor meer informatie neem contact op met Wendy Nelen.


29.04.15
SEJN leerbijeenkomsten

Jeugdzorginstellingen willen dat de zorg die zij bieden werkt voor jeugdigen en gezinnen en daarnaast willen zij verantwoording afleggen over de behaalde resultaten. Ook de overheid streeft in haar wet- en regelgeving naar duurzame, effectieve en betaalbare zorg. De transitie en transformatie van de jeugdzorg hebben de ontwikkelingen rondom resultaatgericht werken in versnelling gebracht. Professionals binnen de instellingen moeten resultaatgericht werken. Het zogenaamde ‘evidence-based werken‘ lijkt daarbij een toverwoord te zijn. Maar wat is evidence-based werken en hoe word je een professional die evidence-based werkt? Het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (afgekort tot SEJN, in de wandelgangen ‘Sein’ genoemd) organiseert voor alle gedragsdeskundigen van deelnemende instellingen een leerbijeenkomst rondom dit thema. Waarbij Praktikon en PIONN samen de inhoud verzorgen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Klik hier voor meer informatie of neem dan contact op met Irene van Bokhoven van het NJi.


27.04.15
VG&O nieuw(s)

Voor de volgende VG&O lijsten is een pleegzorg-variant beschikbaar:

 • VG&O-K 0-18
 • OBVL
 • OBVL-K
 • VSOG 4-18
 • VGFO

Dit betekent dat u bij het aanmaken van een nieuwe afname of het wijzigen van een meting in de ROM-module kunt kiezen voor “taal/variant” pleegouders. In deze variant wordt telkens gesproken over “mijn pleegkind” in plaats van “mijn kind”.  Daarnaast is de handleiding van de OBVL herzien: er zijn nieuwe normgegevens bijgekomen en er is informatie over de OBVL-Kort toegevoegd.

De lijsten zijn voor de afnames ook op papier te downloaden. Klik hier voor een overzicht van de vragenlijsten.


01.03.15
Informatiebijeenkomsten SWIS Suite

SWIS Suite is een webbased softwarepakket dat speciaal is gericht op het registreren van gedragsincidenten. Tijdens deze gratis workshop wordt zicht verkregen op het nut van datagestuurd werken en de manier waarop SWIS Suite kan bijdragen aan een verdere implementatie en borging van PBIS in de school.

Op verschillende locaties wordt informatie gegeven over SWIS Suite:

 1. Zwolle: woensdag 18 maart: 19.30 – 21.00
 2. Nijmegen: woensdag 25 maart: 19.00 – 20.30
 3. Tilburg: woensdag 8 april: 19.00 – 20.30
 4. Duivendrecht: donderdag 16 april: 19.00 – 20.30

Aanmelden?
Klik hier voor meer informatie of meld je direct aan via Marsha Philipsen of Wendy Nelen.


10.01.15
Nieuwjaarswens!

Praktikon wenst u een inspirerend nieuwjaar! Laten we in 2015, het jaar van transitie en transformatie, de handen in één slaan om in deze tijden van verandering een goede weg te vinden.
Praktikon verstuurt ook dit jaar een digitale nieuwjaarswens in plaats van een postkaart. Het bedrag dat hiermee wordt bespaard, doneert Praktikon aan Nationaal Fonds Kinderhulp. Dit fonds zet zich in voor kinderen die te maken hebben met jeugdzorg en door financiële problemen buitenspel komen te staan.