Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
De School Als Vindplaats
De School Als Vindplaats

In de gemeente Nijmegen wordt sinds 3 jaar de werkwijze ‘De School Als Vindplaats’ (DSAV) uitgevoerd, waarbinnen jeugdspecialisten aanwezig zijn op basisscholen om een verbinding te vormen tussen thuis, school en de wijk. De jeugdspecialisten signaleren vroegtijdig verstoringen van de ontwikkeling of verminderd welbevinden bij (kwetsbare) kinderen en proberen kortdurend cultuursensitieve en gepersonaliseerde ondersteuning te bieden aan het kind, diens gezin, de leerkrachten en/of aanwezige professionals. Vrijwel alle betrokkenen zijn enthousiast, maar hoe effectief is deze aanpak nu echt? Weten de jeugdspecialisten de kinderen en gezinnen die risico lopen eruit te pikken en de problematiek te verhelpen of verergering te voorkomen? In de loop van 2019 start een longitudinaal onderzoek naar de effecten van de DSAV-benadering op het signaleren, bereiken en behandelen van kinderen met (beginnende) GGZ-problematiek en ouders met opvoedingsstress. Daarbij zal ook specifiek aandacht zijn voor de onderlinge samenhang en invloed van factoren als etnische achtergrond, cultuur, SES en gender.

Samenwerkingspartners

Financier

ZonMw

Looptijd project

2019/2024

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes Jaspers van der Maten.