Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Effectmeting Pleegzorg Limburg
Effectmeting Pleegzorg Limburg

Sinds 2010 werkt men binnen de Limburgse Pleegzorg volgens de methodische uitgangspunten van Prima Pleegzorg. Sociale Netwerk Strategieën (SNS) en familienetwerkberaad vormen daarbij belangrijke peilers. Doel van Prima Pleegzorg is dat de regie van zorg bij het cliëntsysteem ligt en dat het cliëntsysteem maximaal empowered is. In 2012 heeft Praktikon een onderzoek naar de implementatie van Prima Pleegzorg afgerond. Een vervolgvraag aan Praktikon is om een effectmeting te ontwikkelen en implementeren. De effectmeting is gericht op empowerment bevorderend gedrag van hulpverleners, de mate waarin ouders en netwerk zich daadwerkelijk empowered voelen en de mate waarin de regie van zorg bij ouders en het netwerk ligt.

Samenwerkingspartners

Financier

Provincie Limburg

Looptijd project

aug 2014 / juli 2015

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coleta van Dam.