Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Monitor Jeugdzorgplus representatief?
Monitor Jeugdzorgplus representatief?

Jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg) is een vorm van zorg en behandeling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. Jongeren worden gedwongen opgenomen en krijgen in hun eigen belang hulp in een gesloten omgeving. De Monitor Jeugdzorgplus is ontwikkeld om de opbrengsten van deze hulpvorm in kaart te brengen teneinde de kwaliteit ervan te kunnen verbeteren. Van niet alle Jeugdzorgplus-jongeren echter worden de gegevens meegenomen in de Monitor. Dat komt doordat sommige jongeren niet de vereiste toestemming verlenen voor gebruik van hun gegevens in de Monitor.

Onlangs is een door ZonMw gefinancierd onderzoek gestart waarin wordt nagegaan in hoeverre de gegevens in de Monitor Jeugdzorgplus generaliseerbaar zijn naar de totale populatie jongeren in Jeugdzorgplus. Praktikon zal binnen dit project de statistische analyses uitvoeren en meeschrijven aan de wetenschappelijke publicaties waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd.

Samenwerkingspartners

Financier

ZonMw

Looptijd project

1-9-2014 / 1-6-2015

Website

jeugdzorgplus.jeugdzorgnederland.nl

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Delsing.