Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
NRO – Groepsdynamica
NRO – Groepsdynamica

Dit kortlopende project is een verlenging op het Pi7 project ‘Groepdsynamica’, een project gericht op het bepalen van de beschermende en belemmerende factoren voor de ontwikkeling van leerlingen in het speciaal onderwijs cluster 4. In dit longitudinale project wordt specifiek aandacht besteed aan groepsdynamische factoren en de relatie tussen de leerkracht en de leerlingen.

Leerlingen en leerkrachten in het speciaal onderwijs cluster 4 hebben vragenlijsten ingevuld over de klas, de leerkracht en de leerlingen. Bij leerlingen is onder andere de sociale status gemeten met behulp van peer nominaties.

Op basis van gegevens die zijn verzameld in het longitudinale Pi7 project wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Wat is de relatie tussen doelmatig gedragsmanagement volgens de leerkracht, orde in de klas volgens de leerlingen en pestgedrag?’.

De opbrengsten van dit project zijn een veldpublicatie, een factsheet voor deelnemende scholen, een Engelstalig paper en een workshop of lezing op een congres. Op basis van de uitkomsten kunnen leerkrachten in het speciaal onderwijs cluster 4 het pedagogische klimaat in de klas verder verbeteren.

Samenwerkingspartners

CED-groep

Financier

NRO

Looptijd project

September – December 2017

Website

www.nro.nl

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Nelen.