Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Ouders in eigen kracht gezet
Ouders in eigen kracht gezet

Empowerment ouders, gedragsprobleemkind en alliantie tussen ouders en hulpverleners in de jeugdzorg

Onderzoek naar empowerment van ouders in de Nederlandse jeugd- en opvoedhulp sluit aan bij het overheidsbeleid van de laatste decennia waarin er grote nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van ouders om zoveel mogelijk zelf vorm te geven aan het verbeteren van hun situatie. Gevolg hiervan is dat veel jeugdzorginterventies zich richten op versterking van de eigen kracht ofwel empowerment van ouders. Hoewel empowerment ook in wetenschappelijk opzicht toenemende aandacht krijgt, ontbreekt het aan systematische inzichten over empowerment van ouders die met jeugdzorg te maken hebben. De complexiteit van het begrip empowerment is hier mede debet aan. Om empowerment van ouders in de jeugdzorg te kunnen bestuderen dient het begrip wetenschappelijk in deze context te worden afgebakend.

In het promotieonderzoek wordt een theoretisch raamwerk ontwikkeld en onderzoeken we de wetenschappelijke kwaliteit van een recent, binnen Praktikon ontwikkelde vragenlijst voor het meten van empowerment bij ouders (EMPO). Verder geeft het onderzoek een empirisch antwoord op de vraag naar de ontwikkeling van empowerment van ouders tijdens een periode van jeugd- en opvoedhulp in relatie tot de ontwikkeling van gedragsproblemen van hun kind, en naar de invloed van de alliantie tussen ouders en hulpverleners op de ontwikkeling van gedragsproblemen van kinderen, die naar onze verwachting indirect zal lopen via empowerment van ouders. De studie wordt gedaan binnen Pactum.

Samenwerkingspartners

Pactum

Financier

Pactum

Looptijd project

jan 2014 / jul 2017

Website

www.Pactum.org

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harm Damen.