Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
PRISMA Meer Mens
PRISMA Meer Mens

Meer Mens is een methode ontwikkeld binnen Prisma, een instelling voor gehandicapten in Brabant. Meer Mens helpt zorgverleners de zorg beter af te stemmen op de cliënten. Het gaat om cliënten die dermate zorgafhankelijk zijn dat ze zich niet of nauwelijks kunnen uiten door middel van taal.

Tussen juli en december 2015 heeft, in intensieve samenwerking tussen Praktikon en Prisma, fase 1 van het onderzoek plaatsgevonden. Zoals vooraf ten doel is gesteld weet Prisma aan het einde van fase 1 hoe de specifieke vraagstelling luidt, welke gegevens verzameld gaan worden om de vraagstelling te beantwoorden en hoe deze gegevens verzameld gaan worden. Met het afronden van het onderzoeksplan en onderzoeksprotocol is fase 1 afgesloten en is Prisma klaar om in januari 2016 met fase 2 te beginnen; het uitvoeren van het pilot onderzoek. In fase 3 zal het onderzoek verder verspreid gaan worden binnen de organisatie en zal gerapporteerd worden over de uitkomsten.

Samenwerkingspartners

Prisma

Financier

Prisma

Looptijd project

t/m januari 2018

Website

www.prismanet.nl/zorgaanbod/zorgexpertise/meer-mens/

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Delsing.