Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
ProKid23min
U bent hier: Home / Projecten / Prokid23min
ProKid23min

Vroegsignalering van kinderen en jeugdigen met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een criminele carriere is van groot belang vanuit preventie- en behandeloogpunt. De politie is een belangrijke schakel in het toeleiden van risicokinderen naar specialistische zorg omdat de politie in aanraking komt met veel kinderen die ofwel verdachte, ofwel slachtoffer of getuige zijn van een misdrijf. Uit onderzoek is bekend dat niet alleen daderschap, maar ook slachtofferschap of het getuige zijn van een misdrijf de kans op toekomstig crimineel gedrag vergroot. Om de preventieve taak naar behoren te kunnen uitvoeren is het essentieel dat de politie beschikt over een instrument waarmee risicokinderen in een vroegtijdig stadium kunnen worden geïdentificeerd. Vroegtijdige signalering is met name van belang omdat gedragsbeïnvloeding ten goede het best plaats kan vinden als er nog geen vaste gedragspatronen zijn ontwikkeld. In samenwerking met de politie ontwikkelt Praktikon hiertoe het vroegsignaleringsinstrument Prokid23min. Dit is een geautomatiseerd, op officiële politiegegevens gebaseerd instrument waarmee voor kinderen en jongeren van 0 tot en met 23 jaar met een politiecontact het risico op toekomstig crimineel gedrag kan worden vastgesteld. Het instrument dient landelijk te worden geïmplementeerd.

Samenwerkingspartners

Nationale politie

Financier

Nationale politie

Looptijd project

mei 2015 t/m 2017

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Delsing.