Marina Boonstoppel van MST-Nederland/België: 'Iedereen die bij MST is betrokken, heeft profijt van deze aanpak'

Marina Boonstoppel van MST-Nederland/België: 'Iedereen die bij MST is betrokken, heeft profijt van deze aanpak'

Doorlopend monitoren, meten en verbeteren: dat is de kracht van Multisysteem Therapie (MST). Met als doel dat de therapie de beste resultaten oplevert voor jongeren en gezinnen. Marina Boonstoppel werkt als projectleider bij MST-Nederland/België. Zij vertelt meer over deze werkwijze en de meerwaarde die BergOp en de op maat gemaakte dashboards hierbij bieden.

MST-Nederland/België is licentiehouder en kennis- en kwaliteitscentrum voor Multisysteem Therapie: een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren tussen de 10 en 19 jaar met ernstige gedragsproblemen. Sinds twee jaar is Marina als projectleider werkzaam bij MST-Nederland/België. “Vanuit MST-Nederland/België ondersteunen we de MST teams en MST aanbieders. Ook bewaken we de kwaliteit van de behandelingen en zorgen we voor landelijke bekendheid van MST. Het verzamelen en optimaal gebruiken van data is daar belangrijk onderdeel van.”  

De 47 Nederlandse en Belgische MST teams zijn onderdeel van de eigen zorgorganisatie. MST-Nederland/België hangt daar als koepel boven en koppelt onder meer MST experts aan de teams. “Het kwaliteitssysteem vormt het fundament van MST. We meten en monitoren álle resultaten van álle behandelingen”, zegt Marina. “Zo kunnen we doorlopend verbeteren. Iedereen die betrokken is, weet dit ook en staat daarvoor open: je werkt in een feedback-loop, op alle niveaus. Als therapeut, als team, als organisatie en als MST-Nederland/België. Daardoor hebben we op al die niveaus steeds zicht op hoe het gaat. Wat zijn onze resultaten en wat moeten we verbeteren?”

‘We weten veel over onze doelgroep en onze resultaten’

MST maakt onder meer gebruik van een eigen vragenlijst, die met hulp van Praktikon is ingebouwd in BergOp. Daarnaast werken de MST therapeuten in BergOp met bestaande vragenlijsten. “We hebben met BergOp een landelijke database waarin al onze data zitten en waar we gemakkelijk bepaalde gegevens uit kunnen plukken. Laatst kregen we bijvoorbeeld een vraag van het ministerie van Justitie en Veiligheid over hoeveel casussen zijn uitgevoerd in een vrijwillig of strafrechtelijk kader. We hebben een export uit BergOp gemaakt en daar is het antwoord! Binnen MST weten we heel veel over onze doelgroep en onze resultaten.”

Meetmomenten vinden plaats voor, tijdens en bij afronding van een behandeling. Daarnaast zijn er nog drie follow-up momenten op 6, 12 en 18 maanden na afronding van de behandeling. MST-Nederland/België maakt voor bepaalde metingen tijdens de behandeling en de follow-upmetingen na de behandeling gebruik van Kwestion, de dienst van Praktikon die onderzoeksgegevens verzamelt door het afnemen van telefonische interviews. Via Kwestion geven opvoeders bij de verschillende meetmomenten tijdens de behandeling antwoord op internationaal vastgestelde vragen. Daarbij ligt de nadruk op de vraag of de therapie wordt uitgevoerd zoals die bedoeld is. “We weten dat MST dan de beste resultaten oplevert”, licht Marina toe. “In de hele cyclus monitoren we daarom de modeltrouw, zoals dat heet. Van therapeut tot supervisor en expert.”

‘De dashboards brengen resultaten visueel in beeld: dat werkt’

Ook de dashboards die Praktikon speciaal voor MST-Nederland/België op maat ontwikkelt, vormen een goede ondersteuning. “Met de dashboards kunnen we data direct gebruiken en bijvoorbeeld resultaten op teamniveau zien. Het visuele plaatje dat de dashboards bieden, helpt daar enorm bij. Data zijn niet persé sexy maar als je er een mooi en duidelijk plaatje van maakt, hebben ze wel degelijk impact. Je haalt er makkelijker iets uit en ziet waar je van kunt leren, wat goed gaat en wat beter kan. De dashboards hebben veel meerwaarde, zowel voor de teams als in de contacten met stakeholders zoals gemeenten en verwijzers.”

Uit alles wat Marina vertelt, spreekt de kracht van het structureel monitoren, meten en verbeteren op alle niveaus. “We geloven hier echt in. Praktikon helpt en ondersteunt ons hier heel goed bij met BergOp. Het is fijn wanneer je je database zó kunt inrichten en bouwen dat je er ook echt iets mee kunt. En ook op dit punt ontwikkelen we natuurlijk door, samen met Praktikon. Iedereen die bij MST is betrokken, heeft er profijt van en ziet de waarde ervan in. We kunnen niet zonder.”

Meer Uitgelicht