Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis

Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis

Hoe voelden jongeren zich in de coronacrisis? Deze vraag stond centraal in verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de effecten van de coronapandemie op de mentale gezondheid en het welbevinden van jongeren.

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft veertig onderzoeken uit de periode maart 2020 tot april 2022 gebundeld in het recent verschenen overzichtsrapport 'Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis'. De betreffende onderzoeken zijn uitgevoerd door ruim twintig onderzoeksinstellingen, waaronder Praktikon. De uitkomsten zijn vervolgens besproken met onderzoekers en jongeren. Hun belangrijkste conclusie: jongeren willen meer oog voor hun mentaal welbevinden.

Het overzichtsrapport biedt een aantal lessen voor de toekomst:

  • Laat mentale gezondheid even zwaar wegen als fysieke gezondheid.
  • Kies een aanpak op maat. Er zijn grote verschillen in wat jongeren nodig hebben.
  • Elkaar blijven ontmoeten is van groot belang.
  • Laat kinderen en jongeren meedenken.

De onderzoekers zagen tijdens de pandemie een toename in mentale problemen bij jongeren, maar het is niet zeker dat de oorzaak ook bij de coronacrisis ligt. Meerdere maatschappelijke factoren lijken mee te spelen, zoals prestatiedruk, opgroeien in armoede of woonzorgen. Blijvende aandacht voor mentaal welbevinden van jongeren is dan ook belangrijk.

Lees hier het volledige rapport of bekijk de infographic.

Meer Uitgelicht