Nieuw programma verbetering kwaliteit jeugdzorg: Doing what works for children

Nieuw programma verbetering kwaliteit jeugdzorg: Doing what works for children

De komende zes jaar gaat het ‘Doing what works for children’ consortium onderzoeken hoe de kwaliteit in de jeugdzorg verbeterd kan worden door professionals meer op de werkvloer te laten leren en ontwikkelen. Het consortium, onder leiding van lector jeugdzorg HvA en bijzonder hoogleraar UvA Leonieke Boendermaker en hoogleraar UvA Bram Orobio de Castro, heeft hiervoor een subsidie van ruim 5 miljoen euro toegekend gekregen vanuit de Nationale Wetenschapsagenda.

Naast de HvA en UvA bestaat het consortium uit andere hogescholen en universiteiten en ruim 20 samenwerkingspartners, waaronder Praktikon. Praktikon is betrokken als expert en adviseur op het gebied van het opzetten van een online infrastructuur om te leren op de werkvloer. Er wordt onder meer een ontwerp-lab opgezet om te onderzoeken hoe een lerende structuur beter geborgd kan worden in de praktijk van de jeugdzorg.

Meer weten over dit programma?

Lees het volledige nieuwsbericht op de site van HvA of UvA.

Meer Uitgelicht