Praktikon werkt voor (jeugd)zorgonderwijsgemeenten

(Jeugd)zorg

(Jeugd)zorg

Onderzoek, genormeerde vragenlijsten, monitoring, het inzichtelijk maken van resultaten en méér: Praktikon helpt bij het in kaart brengen, verbeteren en verantwoorden van de kwaliteit en effectiviteit van de (jeugd)zorg. Alles wat we doen, doen we samen met de jeugdhulporganisaties, zodat we komen tot concrete handvatten en bruikbare toepassingen voor de praktijk. 

Onderwijs

Onderwijs

Praktikon ondersteunt scholen onder meer bij het inzicht krijgen in de veiligheidsbeleving van leerlingen en het registreren van gedragsincidenten, met als doel een prettig en sociaal veilig schoolklimaat. Daartoe bieden we verschillende diensten aan, zoals SWIS Suite voor het verzamelen van leerlinggegevens en de Veiligheidsmonitor. Daarnaast zijn we actief in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek binnen de onderwijspraktijk.

Gemeenten

Gemeenten

Praktikon helpt gemeenten bij het verkrijgen van beleids- en sturingsinformatie, het interpreteren van verzamelde gegevens en het meten van outcome-indicatoren in de praktijk. We bieden daartoe onder meer dashboards en onderzoeksinstrumenten zoals BergOp.