Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Cliëntervaringsonderzoek
Cliëntervaringsonderzoek

Vanuit de zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars is er een groeiende behoefte aan evaluatie en toetsing van de kwaliteit van de geleverde zorg. Onderzoek naar de ervaringen van cliënten speelt hierbij een belangrijke rol. Praktikon heeft ruime ervaring met diverse aspecten die horen bij het onderzoeken van cliëntervaringen. Zo voert Praktikon regelmatig tevredenheidsonderzoek uit voor jeugdhulpinstellingen en is geaccrediteerd voor het uitvoeren van CQI metingen (Customers Quality Index). Ook is Praktikon goed op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom het meten van cliëntervaringen sinds de transitie van de jeugdhulp en WMO, waaronder de door VNG en Stichting Alexander ontwikkelde Modelvragenlijst Cliëntervaring Jeugd en Ouders (MCJO).

Vragenlijsten

Praktikon heeft ook zelf vragenlijsten ontwikkeld die de cliëntervaringen meten zoals de BESTE en de B-toets. Ook voor het ontwikkelen van nieuwe vragenlijsten op maat kan een beroep worden gedaan op Praktikon, klik hier voor meer informatie. Voor het meten van cliëntervaringen door middel van vragenlijsten maakt Praktikon gebruik van het webbased softwarepakket BergOp. Ook beschikt Praktikon over Kwestion: een team van interviewers die cliënten bellen om vragenlijsten af te nemen.

Ben ik tevreden?

Daarnaast biedt Praktikon het cliëntervaringsinstrument Ben ik Tevreden? aan. Ben ik Tevreden? is een laagdrempelig en praktisch instrument waarmee de kwaliteit van bestaan in kaart gebracht én verbeterd kan worden. Ben ik Tevreden? is opgenomen in de waaier van cliëntervaringsinstrumenten van het kwaliteitskader gehandicaptenzorg 2017-2022 van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Praktikon is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en biedt trainingen aan die professionals voorbereiden op het werken met het instrument. Het instrument Ben ik Tevreden? is tevens opgenomen in BergOp, zodat deze digitaal kan worden ingevuld. Ga voor meer informatie naar de website BenikTevreden.nl.

Praktikon voor u

Wilt u meer inzicht in ervaringen van cliënten? In overleg met onze opdrachtgevers voeren wij cliëntervaringsonderzoek uit op maat. Ons uitgangspunt daarbij is dat onze opdrachtgevers met minimale belasting van personeel en middelen de uitkomsten maximaal kunnen gebruiken voor interne verbeterprocessen én voor externe verantwoording. In een vrijblijvend gesprek nemen we graag de mogelijkheden met u door.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Praktikon.