Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Outcome-Dashboards
Outcome-Dashboards

Dashboards: Outcome-indicatoren helder in beeld

Transparantie is belangrijker dan ooit. Iedere aanbieder van jeugdhulp staat voor de uitdaging om de kwaliteit en resultaten van de zorg die zij biedt helder in kaart te brengen. Dit is nodig om de zorg binnen de instelling te optimaliseren, maar ook om de uitkomsten van de jeugdhulp aan de buitenwereld te tonen. Gemeenten zijn financier van jeugdhulp en om die reden willen zij met zorgaanbieders over de uitkomsten in gesprek gaan. Het is dus belangrijk dat resultaten inzichtelijk zijn, zodat beide partijen hun sturings- en verantwoordingstaken goed kunnen uitvoeren.
Om de uitkomsten van de jeugdhulp beter te kunnen vergelijken, hebben de VNG en het NJi het initiatief genomen om een gezamenlijke set prestatie-indicatoren te ontwikkelen voor de verschillende sectoren van jeugdhulp. Dit heeft geleid tot een basisset van drie ‘outcome-indicatoren’. Gemeenten vragen veelal van (jeugd)zorginstellingen dat ze informatie geven over hun resultaten op deze drie indicatoren:

Praktikon heeft jarenlange ervaring met praktijkgestuurd onderzoek in zorg en onderwijs, toepassing van genormeerde vragenlijsten en de monitoring van uitkomsten van jeugdhulp in verschillende sectoren. Om de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en gemeenten te ondersteunen, heeft Praktikon dashboards ontwikkeld die inzicht bieden in de resultaten van de ingezette hulp op de drie prestatie-indicatoren.
Deze dashboards geven jeugdzorgaanbieders de mogelijkheid om onderzoeksgegevens in te delen naar de gemeenten voor wie zij zorg leveren (zie voorbeelden). Deze gegevens kunnen vervolgens per gemeente worden aangeleverd. Voor gemeenten kunnen middels de dashboards prestaties van de jeugdhulp van de verschillende aanbieders in beeld worden gebracht.

Door de grafische weergave wordt in één oogopslag duidelijk wat de behaalde effecten zijn:
Aanvullende mogelijkheden van de dashboards:
Interesse?

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen!