Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Veiligheidsmonitor
Veiligheidsmonitor

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) wettelijk verplicht werk te maken van sociale veiligheid voor leerlingen op school. Controle hierop vindt plaats door de onderwijsinspectie. De inspectie kijkt of scholen de veiligheidsbeleving van leerlingen monitoren en of de school, indien nodig, maatregelen neemt tot verbetering. Deze monitoring moet aan verschillende eisen voldoen. Zo moet het een representatief en actueel beeld van de school geven. Daarbij is het van belang dat de school een valide en betrouwbaar instrument gebruikt, dat gestandaardiseerd is. Met de afname van onze Veiligheidsmonitor voldoet uw school aan deze eis.

Vragenlijsten

Naast de verplichte vragenlijsten voor leerlingen is het ook mogelijk om andere doelgroepen binnen uw school te bevragen op de sociale veiligheid binnen uw school. In het PO kunt u naast de leerlingen het personeel, ouders van leerlingen en de directie bevragen over de veiligheid binnen de school. In het VO kunt u naast de leerlingen het personeel en de leiding bevragen. Door de combinatie van antwoorden uit deze doelgroepen kunt u nog beter beleid voeren op de sociale veiligheid binnen uw school.

Meer informatie over de Veiligheidsmonitor?

Klik hier voor meer informatie of neem contact op via info@schoolveiligheid.net.