Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
B-toets
B-toets

Vragenlijst Bejegeningstoets (B-toets)

De B-toets meet de kwaliteit van de bejegening in de jeugdzorg. Hierbij wordt de manier waarop de hulpverlener met de cliënt omgaat in kaart gebracht. Het instrument stelt vast in welke mate de hulpverlener volgens ouder of jongere bepaalde gedrags- en houdingsaspecten heeft laten zien in het hulpverleningsproces. U kunt de B-toets ook gebruiken om de algemene bejegening van uw organisatie in kaart te brengen en eventueel bij te sturen.

Vragenlijsten:
Informatie: