Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
ZO!
U bent hier: Home / Wat we doen / Vragenlijsten / Zo
ZO!

ZO! Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs

De Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs (ZO!) brengt het ontwikkelingsniveau van een leerling op het gebied van zelfregulatie in kaart. Aan de hand van 15 items beoordeelt de leerkracht in hoeverre een leerling in staat is om zijn gedrag, gevoel en aandacht zodanig te reguleren dat hij tot leren en functioneren op school kan komen. Wanneer duidelijk is op welk niveau een leerling zelfregulatie heeft ontwikkeld, kunnen zijn onderwijsbehoeften geformuleerd worden. Het is vervolgens mogelijk om het (intensieve) onderwijs-zorgarrangement zo in te richten, dat het aansluit op de onderwijsbehoeften van die individuele leerling of van een groep leerlingen. De handleiding van de ZO! biedt hiervoor concrete aanknopingspunten. Indien gewenst, is begeleiding bij het gebruik van de ZO! in het onderwijs mogelijk.
Neem voor meer informatie contact op met Tamara Wally (t.wally@cedgroep.nl) of Coleta van Dam.

Vragenlijst:
Informatie: