Kwestion

Kwestion

Kwestion is een dienst van Praktikon, die onderzoekgegevens bij cliënten van zorginstellingen verzamelt door het afnemen van telefonische interviews.  

Verzamelen van cliëntenfeedback en follow-up gegevens

Telefonische interviews zijn heel geschikt voor het verzamelen van cliëntenfeedback tijdens of na de behandeling en voor het verzamelen van follow-up gegevens. Opdrachtgevers van Kwestion zijn met name organisaties in de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg, zoals organisaties die MST of FFT in Nederland uitvoeren.

Kwestion kan voor u:

  • telefonische interviews coördineren en afnemen
  • gegevens in een database opslaan (zoals BergOp)
  • de gegevens exporteren
  • responsoverzichten aanleveren

Als opdrachtgever levert u de instrumenten aan. Aanvullende diensten zijn in overleg mogelijk.

Meer informatie?

Neem contact op met kwestion@praktikon.nl

Onze andere producten