Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Praktikon

Praktikon is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs en is gespecialiseerd in onderzoek, monitoring, training en vragenlijstontwikkeling.


lees meer
Praktijkgestuurd onderzoek

Praktikon verbindt wetenschap met praktijk, en praktijk met wetenschap. De onderzoekers van Praktikon werken nauw samen met, en bieden ondersteuning aan, professionals naar aanleiding van vraagstellingen uit de praktijk.


lees meer
Outcome-dashboards

Dashboards bieden inzicht in de resultaten van de ingezette hulp op de prestatie-indicatoren: uitval van cliënten, cliënttevredenheid en doelrealisatie. Praktikon helpt u graag om deze gegevens gemakkelijk aan te leveren aan gemeenten of regio’s.


lees meer
BergOp

BergOp is een webbased softwareprogramma waarmee u op eenvoudige wijze vragenlijsten voor zorg en onderwijs verstuurt, analyseert en interpreteert. BergOp beschikt over meer dan 1.000 vragenlijsten en is een product van Praktikon.


lees meer

Over Praktikon

Zoekt u hulp bij het beschrijven, onderbouwen en implementeren van interventies of effectmetingen? Wilt u toegang tot een breed aanbod aan vragenlijsten? Wilt u meer inzicht in ervaringen van cliënten? Of ondersteuning bij de aanlevering van gegevens aan gemeenten? Dan helpt Praktikon u graag! Praktikon is een zelfstandige, onafhankelijke organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg en onderwijs. We zijn gespecialiseerd in praktijkgestuurd onderzoek, vragenlijstontwikkeling, training en monitoring.

Praktikon is NEN 7510 gecertificeerd. De NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg. Met het certificaat wordt aangetoond dat Praktikon de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de aan haar toevertrouwde informatie goed heeft geborgd.