Steunfiguren in de jeugdzorg: hulp van een zelfgekozen persoon uit eigen netwerk

Steunfiguren in de jeugdzorg: hulp van een zelfgekozen persoon uit eigen netwerk

In opdracht van BOEG (Bovenregionaal Expertisenetwerk Gelderland) onderzochten Praktikon en HAN Lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp de samenwerking met steunfiguren: iemand uit het eigen netwerk die hulp of steun biedt.

De inzet van steunfiguren in de jeugdzorg is zowel volgens hulpverleners, ouders als jongeren een goed idee, mits er sprake is van maatwerk en géén sprake van verplichting. Toch gebeurt het in de praktijk nog weinig, jongeren ervaren dat hulpverleners weinig oog hebben voor de mensen in hun omgeving die zij als steunend ervaren. Een groot deel van de hulpverleners geeft aan dat ze het afgelopen jaar niet tot weinig met steunfiguren hebben samengewerkt. Wat is er aan de hand? De resultaten tonen een combinatie van belemmerende factoren met betrekking tot het ‘kunnen’ en ‘mogen’ samenwerken met steunfiguren.

Lees hier het eindrapport of kijk voor meer informatie op: www.han.nl/nieuws/2023/03/steunfiguren-jeugdzorg

Meer Uitgelicht