Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

Onderzoek naar de implementatie en het effect van Werkplekleren op de didactische vaardigheden van vso leraren

Werkplekleren voor leraren in het vso is een interventie waarbij leraren met behulp van competentiegerelateerde werkopdrachten worden getraind in het toepassen van belangrijke leerstrategieën.

De cursus omvat acht bijeenkomsten waarin de belangrijkste leerstrategieën, de info-bibliotheek en de uitvoering van de leerstrategieën worden besproken, aangevuld met observatiemomenten en evaluaties.

In schooljaar 2024-2025 voert de CED-Groep, tezamen met Praktikon en KBA Nijmegen, een onderzoek uit naar de implementatie en effecten van Werkplekleren. We bieden scholen de unieke kans deze interventie gratis te implementeren. Wilt u meer zicht op de mogelijkheden om didactische vaardigheden te stimuleren en hierin gratis ondersteuning van CED-groep te ontvangen? Meld u dan nu aan!

Wie kunnen meedoen?

 • Voortgezet speciaal onderwijsscholen, cluster 4, bij voorkeur met 16 leraren.
 • Per school worden 8 leraren getraind in de interventie.
 • De andere 8 leraren worden niet getraind, maar vullen wel de vragenlijsten in en nemen deel aan de focusgroepen.
 • Per school wordt 1 assessor opgeleid via een train-de-trainer programma.
 • De training wordt in-company onder schooltijd door een ervaren adviseur aangeboden.
 • Scholen, leraren en leerlingen ontvangen een vergoeding voor deelname.

Wat houdt de interventie in?

 • In 8 bijeenkomsten worden leraren getraind in de 12 competenties op basis van het bouwsteenmodel van Paul Kirschner.
 • Via een train-de-trainer programma wordt er een interne assessor opgeleid.
 • Leraren kunnen met behulp van de interactieve leerbibliotheek aan de slag met werkopdrachten.
 • Middels reflectieformulieren worden de 12 competenties gezamenlijk geëvalueerd.

Onderzoek naar Werkplekleren

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de implementatie van Werkplekleren.

 • De toegepaste didactische vaardigheden van alle cluster 4 leraren worden aan het begin en einde van het schooljaar gemeten.
 • Via focusgroepbijeenkomsten worden leraren en leerlingen bevraagd over hun ervaringen met de interventie (duur: 1,5 uur).
 • De interne assessor wordt geïnterviewd via een diepte-interview (duur: 1,5 uur).

Wat heb ik er aan?

 • Uw school ontvangt de interventie Werkplekleren gratis ( inclusief training, coaching, materiaal en toegang tot de interactieve bibliotheek).
 • Uw school krijgt een financiële tegemoetkoming van €8308,- voor deelname aan het onderzoek.
 • Daarnaast ontvangt u mogelijk een bijdrage uit het vervangingsfonds om de trainingstijd van leraren op te vangen.
 • Leerlingen ontvangen een waardebon voor deelname aan de focusgroepbijeenkomst.
 • Uw leraren worden intern getraind en kunnen deze vaardigheden in het volgende schooljaar verder verspreiden binnen de school.
 • Leraren die niet deelnemen aan de interventie kunnen het  daaropvolgende schooljaar worden getraind door de assessor.
 • U draagt bij aan inzicht in de effecten en toepassing van Werkplekleren om nog beter inzicht te krijgen in werkzame elementen en toepassingsmogelijkheden voor uw school en andere vso scholen.

Meer informatie?

Voor vragen over de training en/of de interventie van Werkplekleren kunt u contact opnemen met Anna Novakovic (a.novakovic@cedgroep.nl, werkplekleren@cedgroep.nl, 06-42414975).

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met onderzoeker Marsha Philipsen (m.philipsen@praktikon.nl, 024-3655966).

 

In samenwerking met KBA Nijmegen en CED Groep

Meer Uitgelicht