Dashboards

Dashboards

Wilt u uw resultaten helder en overzichtelijk in beeld brengen en kunnen aanbieden? Praktikon biedt verschillende dashboards.

Outcome-dashboards: outcome indicatoren helder in beeld

Om de uitkomsten van de jeugdhulp beter te kunnen vergelijken, hebben de VNG en het NJi een gezamenlijke set van drie ’outcome indicatoren’ ontwikkeld voor de verschillende sectoren van jeugdhulp. Om de informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en gemeenten te ondersteunen, heeft Praktikon outcome-dashboards ontwikkeld die inzicht bieden in de resultaten van de ingezette hulp op deze drie outcome indicatoren:

  • Uitval van cliënten
  • Cliënttevredenheid
  • Doelrealisatie, waaronder de mate waarin problemen zijn afgenomen en de behandeldoelen zijn bereikt

Deze dashboards geven jeugdzorgaanbieders de mogelijkheid om verzamelde gegevens in te delen naar de gemeenten voor wie zij zorg leveren. De gegevens kunnen per gemeente worden aangeleverd. Gemeenten kunnen met de dashboards resultaten van de jeugdhulp bij verschillende aanbieders in beeld brengen.

Outcome-dashboards maken in één oogopslag duidelijk wat de behaalde resultaten zijn:

  • binnen de instelling als geheel
  • in een of meerdere gemeente(n)
  • van afzonderlijke zorgvormen
  • uitgesplitst naar kind-, ouder- of gezinsdomein
  • ingedeeld naar doelgroep of type hulp

Aanvullende mogelijkheden van de outcome-dashboards:

  • weergave van effecten van specifieke behandelings- of begeleidingsvormen
  • koppeling met gebruikte registratiesystemen en/of het ECD, waardoor de getoonde gegevens altijd up-to-date zijn

Wilt u meer weten over de outcome-dashboards en de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op.

Dashboards voor inzicht in kwaliteit en effectiviteit

Daarnaast biedt Praktikon een aantal standaarddashboards die we voor uw organisatie op maat kunnen maken. De dashboards bieden grafische en interactieve overzichten. Ze tonen bijvoorbeeld informatie over de respons, de gemiddelde scores bij aanvang of de uitkomsten van effectmetingen voor verschillende teams en locaties. U krijgt inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van uw zorgaanbod en ontdekt aanknopingspunten voor verdere verbetering.

De dashboards bevatten meerdere grafieken die zijn aan te passen aan uw wensen. Gegevens kunnen worden weergegeven op team-, module- of organisatieniveau. U kunt zelf de periode selecteren waarover u informatie wilt terugzien. Zo krijgt u direct zicht op de belangrijkste ontwikkelingen in uw organisatie. De overzichten kunt u gebruiken in de dagelijkse praktijk en om het beleid te evalueren en bij te sturen.

Gekoppeld aan BergOp: altijd up-to-date gegevens

Voor het ontwikkelen van de dashboards werkt Praktikon met QlikSense. Dit programma is gekoppeld aan BergOp, zodat de gegevens die u opvraagt altijd up-to-date zijn. Naast de gegevens uit BergOp kunnen in deze dashboards ook gegevens uit andere databases worden toegevoegd via automatische datalinks, bijvoorbeeld met een elektronisch cliëntendossier. Het is ook mogelijk om de grafieken te exporteren, zodat u ze kunt verwerken in rapportages.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze dashboards? Neem contact met ons op.

Onze andere werkzaamheden

Praktikon helpt organisaties bij het effectief uitvoeren van praktijkgericht onderzoek: van de opzet tot de vertaling naar toepassingen voor diverse doelgroepen.

Praktikon biedt én ontwikkelt vragenlijsten voor (jeugd)zorg en onderwijs.

Praktikon verzorgt trainingen op het gebied van meten, spreken en verbeteren voor professionals.