Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Cliëntonderzoek Dr. Leo Kannerhuis
Cliëntonderzoek Dr. Leo Kannerhuis

Het Dr. Leo Kannerhuis (LKH) is een instelling gespecialiseerd in de behandeling van mensen met een autisme-spectrumstoornis (ASS) en de ondersteuning en begeleiding van de omgeving (ouders, gezin, school, werk en wonen). Het cliëntenperspectief komt in het beleid en de doelstellingen van het LKH tot uiting. Om de wensen van de cliënten als uitgangspunt te nemen wordt structureel geïnventariseerd wat de verwachtingen, wensen en behoeften van de cliënten zijn, onder andere door middel van een cliëntwaarderingsonderzoek (CWO). Dit CWO wordt jaarlijks door Praktikon uitgevoerd met behulp van de GGZ Jeugdthermometer. Deze wordt afgenomen bij zowel cliënten als de ouders van de cliënten die bij het Dr. LKH in behandeling/begeleiding zijn. Het LKH benut de onderzoeksgegevens om de kwaliteit van het zorgaanbod te bewaken en waar nodig te verbeteren. Daarnaast worden de onderzoeksgegevens gebruikt ter verantwoording aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Samenwerkingspartners

Dr. Leo Kannerhuis

Financier

Dr. Leo Kannerhuis

Looptijd project

Afgerond

Website

www.leokannerhuis.nl

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Meyer.