Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Idris resultaatmeting
Idris resultaatmeting

Idris (voorheen het Orthopedagogisch Centrum Brabant (OCB) is een specialistisch behandelcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met (zeer) complex gedrag. Idris maakt deel uit van de Amarant Groep. Sinds 2007 werkt men bij Idris met praktijkgestuurd effectonderzoek. Daarvoor worden door ouders en pedagogisch medewerkers vragenlijsten (CBCL en OBVL) ingevuld om de problematiek van het kind en het gezin in kaart te brengen. De verzamelde gegevens worden jaarlijks geanalyseerd en gerapporteerd in een tabellenboek of factsheet. Praktikon verzorgt deze rapportages. Daarnaast ondersteunt Praktikon Idris bij de implementatie van deze ROM-systematiek in het primair behandelproces.

Samenwerkingspartners

Idris

Financier

Idris

Looptijd project

Doorlopend

Website

www.idris.nl

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Kroes of Laura Claessens.