Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Over de drempel
U bent hier: Home / Projecten / Over de drempel
Over de drempel

Over de drempel: De inzet van een mobiele applicatie ter ondersteuning van de transitie 18+

Jaarlijks ontvangen ruim 300.000 jongeren in de leeftijd van 0-17 jaar jeugdzorg, variërend van ambulant tot residentieel. Eenmaal 18 jaar moeten deze jongeren de jeugdzorg verplicht verlaten of krijgen ze te maken met een andere vorm van overgang of verandering (bijv. minder zorg of zelfstandig gaan wonen). Deze fase wordt ook wel de ‘transitie’ genoemd. Dit kan een lastige periode zijn: bekende structuren vallen weg, er wordt een toenemend beroep gedaan op zelfredzaamheid en een steunend netwerk ontbreekt vaak. Met name jongeren met complexe problematiek, die langer durende zorg nodig hebben, dreigen in deze periode tussen wal en schip te vallen.

In dit project wordt onderzocht waar jongeren behoefte aan hebben tijdens de transitie en of een mobiele applicatie (app op een smartphone) hen kan ondersteunen in deze periode. In het eerste deel van het onderzoeksproject (januari – juli 2017) wordt door middel van interviews onderzocht waar jongeren behoefte aan hebben tijdens de transitie. Vragen als: ‘Waar lopen jongeren tegenaan in de transitie, wat zijn bevorderende en belemmerende factoren tijdens deze transitie, wat zou beter kunnen, en hoe kunnen wij jongeren beter ondersteunen tijdens de transitie?’ worden beantwoord. In het tweede deel van het project (vanaf januari 2018) wordt onderzocht of een app jongeren in transitie kan ondersteunen. Er wordt dan met name gekeken of de app de zorgconsumptie vermindert, een terugval richting intensievere zorg kan voorkomen, en de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van de jongere bevordert. Dit wordt onderzocht door een groep van 200 jongeren gedurende lange tijd te volgen: 100 jongeren die de app wel gebruiken en 100 jongeren die de app niet gebruiken.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt gecoördineerd vanuit Inside-Out Academische Werkplaats Jeugd, Zorgbelang Gelderland, HAN Sociaal Domein en Pluryn. Jongeren van Pluryn, Pactum, en OG Heldring doen mee aan het project.

Financier

ZonMw

Looptijd project

Doorlopend

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Coleta van Dam.