Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
ROM implementatie Pluryn
ROM implementatie Pluryn

Sinds januari 2014 is een onderzoeker van Praktikon werkzaam bij Pluryn ter ondersteuning van de implementatie van Routine Outcome Monitoring (ROM) in de VG-sector, zowel in de jeugd- als volwassenenzorg. Praktikon ondersteunt Pluryn bij de keuze van de meetinstrumenten, de logistiek, het werken met vragenlijsten op cliëntniveau en de analyse van gegevens op team- en organisatieniveau.

Samenwerkingspartners

Pluryn

Financier

Pluryn

Looptijd project

Afgerond

Meer informatie over dit project?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Claesssens.