Evaluatie van Samen sterker Terug op Pad (STOP4-7)

In deze studie onderzochten wij of de multimodale interventie voor kinderen met ernstige gedragsproblemen ‘Samen sterker Terug Op Pad’ (stop4–7) zou kunnen leiden tot een afname van internaliserende en externaliserende gedragsproblemen bij kinderen, en een afname van opvoedstress bij ouders. Deze studie gebruikte een herhaalde metingen-design met een voormeting, nameting, en follow-up (6 maanden). De huidige steekproef bestond uit 836 kinderen van drie t/m acht jaar en maakte gebruik van zowel leerkracht- als ouderrapportage van probleemgedrag.

De kinderen waren aangemeld bij entrea lindenhout in Nederland en bij verscheidene Vlaamse jeugdhulpinstellingen.
In het onderzoek werd gevonden dat stop4–7 tot significante, klinisch relevante, en blijvende afnames van zowel  externaliserend als internaliserend probleemgedrag leidde, en ook tot een significante afname van opvoedstress. De gerapporteerde afnames waren even sterk voor ouders van jongere en oudere kinderen, voor jongens en meisjes, en voor kinderen die bij aanvang van stop4–7 minder of juist meer problemen hadden.

Lees hier het volledige onderzoeksartikel.

Meer Uitgelicht