Handboek helpt scholen bij implementatie Traumasensitief Onderwijs

Handboek helpt scholen bij implementatie Traumasensitief Onderwijs

Traumasensitief Onderwijs helpt scholen bij het omgaan met getraumatiseerde leerlingen. Veel leerlingen maken in hun nog jonge leven een of meerdere potentieel traumatische ervaringen mee. Denk aan mishandeling, verwaarlozing, uithuisplaatsing en dood of ernstige ziekte van gezinsleden.

Een traumatische ervaring kan bij een kind gedragsproblematiek, stress, veranderingen in de hersenontwikkeling en leerproblemen veroorzaken. Scholen krijgen te maken met gedragsproblemen en escalatie, handelingsverlegenheid, frustratie en onmacht. Bij het herstellen van een trauma is een positieve en steunende omgeving van belang. Ook de school speelt daarin een belangrijke rol.

Handvatten in implementatiehandboek

Nog niet alle scholen zijn zich bewust van de impact van trauma op hun leerlingen en hoe hiermee om te gaan. Andere scholen zijn zich ervan bewust dat deze leerlingen specifieke onderwijs- en begeleidingsvragen hebben, maar zijn op zoek naar praktische handvatten om traumasensitief onderwijs in de praktijk te brengen. Het handboek ‘Implementatie Traumasensitief Onderwijs’ helpt scholen bij het ontwikkelen van een traumasensitief onderwijsklimaat.

Het implementatiehandboek is samengesteld door het consortium en project Traumasensitief Onderwijs. Dat is een initiatief van samenwerkende zorg- en onderwijsinstellingen. Naast Praktikon doen Pluryn, Koraal, Orion en De Loodsboot mee. Het project is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Aan de samenstelling van het handboek ging een periode van onderzoek en experimenteren vooraf. Er vond een literatuurstudie plaats en via groepsgesprekken en proeftuinen zijn best practices verzameld. De resultaten geven zicht op wat er nodig is om een traumasensitief klimaat op scholen te ontwikkelen. Het implementatiehandboek is vrij verkrijgbaar en wordt door regulier en speciaal onderwijsscholen die meedoen aan het project gebruikt bij het implementeren van Traumasensitief Onderwijs.

Meer weten?

Meer informatie over het project Traumasensitief Onderwijs en het implementatiehandboek is te vinden op www.traumasensitiefonderwijs.com.

Meer Uitgelicht