Landelijk Kenniscentrum LVB nieuwe partner in WWMJ

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met Movisie, adviesbureau VanMontfoort, PI Research en Praktikon de website 'Wijkteams Werken met Jeugd' ontwikkeld. Op de website 'Wijkteams Werken met Jeugd' zijn de kennis en hulpmiddelen van vijf kennisinstituten gebundeld. Hiermee wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente 'het wiel moeten uitvinden'.

Het Landelijk Kenniscentrum LVB wordt een nieuwe kennispartner van de website Wijkteams werken met jeugd (WWMJ). Het Landelijk Kenniscentrum LVB is een netwerkorganisatie die kennis aanjaagt, ontwikkelt, bundelt en verspreidt voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren of volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (lvb).

Het Landelijk Kenniscentrum LVB bundelt kennis met en voor partners in de zorg, variërend van de gespecialiseerde zorg voor jeugd met een lichte verstandelijke beperking tot de ggz. Mede door de decentralisaties is voor het kenniscentrum het bereiken van het bredere sociale domein belangrijker dan voorheen. Kinderen, jongeren en volwassenen met een lvb zijn immers overal: op school, in de wijk en bij de huisarts. Om de samenleving meer bewustzijn, kennis en handvatten te geven om deze groep beter te herkennen en te ondersteunen, begeleiden of behandelen, doet het kenniscentrum dat zoveel mogelijk in samenwerking met andere kennispartners en de zorgpraktijk.

Verbinding met wijkteams

Het Landelijk Kenniscentrum LVB gebruikt verschillende kanalen en vormen om de kennis over een lichte verstandelijke beperking beschikbaar te maken. Nu het is aangesloten bij WWMJ ontstaat er een directe verbinding met wijkteams. Gezien de belangrijke signalerende rol van wijkteams in het jeugdstelsel is dit een kans om handzame tools en tips over lichte verstandelijke beperkingen bij deze professionals te krijgen.

Ontsluiting van kennis

Het kenniscentrum en WWMJ hopen met deze samenwerking op een nog betere ontsluiting van de kennis die belangrijk is voor een omvangrijke groep kinderen en jongeren, om gezien te worden, beter begrepen te worden en met een steuntje in de rug goed te kunnen meedoen in de samenleving. Het kenniscentrum werkt op dit moment aan het omzetten van informatie naar beknopte en concrete tools en tips voor professionals in wijkteams.

Instrumenten

Sinds kort staat 11VB al op de website: een laagdrempelig signaleringsinstrument voor mogelijk slachtofferschap van seksuele uitbuiting van jongeren met een lvb. Het instrument is ontwikkeld door Koraal, met medewerking van het kenniscentrum. In de komende periode volgen meer praktische lvb-instrumenten op de website.

WWMJ

De website Wijkteams werken met jeugd geeft een overzicht van kennis en hulpmiddelen voor wijkteams van zeven kennisinstituten: het Nederlands Jeugdinstituut, PI Research, het Landelijk Kenniscentrum LVB, Praktikon, Movisie, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en VanMontfoort.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Meer Uitgelicht