Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaring

In het januari-februari 2021 nummer van het tijdschrift, Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, is een overzichtsartikel van Ron Scholte, Wendy Nelen en Peer van der Helm verschenen: Leerkrachten en pesten: waarneming en de rol van de eigen ervaringen.

Ondanks een geleidelijke afname gedurende de afgelopen jaren, is pesten op school nog steeds een omvangrijk probleem. Pesten is een groepsproces, waarbij ook de leerkrachten een belangrijke rol spelen. Door de manier waarop ze reageren op pesten, en door hun opvattingen en normen over pesten, beïnvloeden de leerkrachten het pesten in de klas. Het blijkt echter dat leerkrachten vaak niet in staat zijn om pesten goed waar te nemen. Theoretisch gezien zouden de eigen ervaringen van leerkrachten met pesten van invloed kunnen zijn op hoe goed ze pesten waarnemen.

Klik hier voor het volledige artikel of ga naar http://www.orthopedagogiek.org/tijdschrift.php.

Meer Uitgelicht