Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Gemeenten
U bent hier: Home / Voor wie / Gemeenten
Gemeenten

Praktikon voor gemeenten

De transitie in de jeugdzorg: een ambitieus project, waarbij de gemeenten de regie hebben gekregen over de zorg voor jeugd. Deze transformatie brengt vragen met zich mee: Worden de transformatiedoelen gehaald? Hoe werken de verschillende wijkteams? Vindt er inderdaad een verschuiving plaats van complexe naar minder intensieve zorg? Wat zijn de uitkomsten van de zorg bij verschillende zorgaanbieders? Hoe verloopt de samenwerking tussen aanbieders? Vanuit de gemeenten blijft er een groeiende behoefte aan evaluatie van de organisatie en toetsing van de kwaliteit van de geleverde zorg.

Als onderzoeksorganisatie, met ruime ervaring op het gebied van effectonderzoek, toepassing van genormeerde vragenlijsten en monitoring in samenwerking met zowel (jeugd)zorginstellingen als gemeenten, kan Praktikon een belangrijke bijdrage leveren bij het beantwoorden van bovenstaande vragen. Op dit moment doen wij dat al bij verschillende gemeenten in samenwerking met verschillende partners. Zo heeft Praktikon, om gemeenten en (jeugd)zorginstellingen te ondersteunen bij de informatie-uitwisseling, dashboards ontwikkeld die inzicht bieden in de resultaten van de ingezette hulp op drie ‘outcome-indicatoren’:

De dashboards geven jeugdzorgaanbieders de mogelijkheid om onderzoeksgegevens in te delen naar de gemeenten voor wie zij zorg leveren. Deze gegevens kunnen vervolgens per gemeente worden aangeleverd. Voor gemeenten kunnen middels de dashboards prestaties van de jeugdhulp van de verschillende aanbieders in beeld worden gebracht. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden en voordelen van de dashboards.

Wilt u hulp bij het beschrijven, onderbouwen en implementeren van effectmetingen? Wilt u ondersteuning bij het genereren van beleidsinformatie uit data over kwaliteit en effectiviteit van zorg? Of wilt u meer inzicht in ervaringen van cliënten? Neem dan contact op met Praktikon voor een offerte op maat.

Onderzoeksinstrumenten

Praktikon levert ook instrumenten voor onderzoek, zoals BergOp. BergOp is een webbased softwareprogramma voor de digitale afname en verwerking van vragenlijsten. Het programma bevat meer dan 1000 verschillende instrumenten voor diagnostiek en onderzoek in zorg en onderwijs. Er zijn diverse gemeenten en wijkteams die al gebruik maken van de mogelijkheden van BergOp. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Praktijkvoorbeelden

In de regio’s Nijmegen en West-Brabant West is Praktikon nauw betrokken bij het inrichten van een uitkomstenmonitor voor de jeugdhulp. Cijfers over de resultaten van de geleverde zorg bij de verschillende zorgaanbieders worden verzameld en gepresenteerd aan de hand van de landelijke prestatie-indicatoren voor de jeugdzorg. Gemeenten krijgen hierdoor beter zicht op de kwaliteit en effectiviteit van de zorg aan jeugd en gezin in de diverse sectoren. In de regio Nijmegen wordt hierbij samengewerkt met de Academische Werkplaats voor de Jeugd.