Praktijkvoorbeelden voor gemeenten

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl

Wijkteamswerkenmetjeugd.nl

Samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en andere advies- en onderzoeksbureaus heeft Praktikon de website www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl gerealiseerd. Deze website bevat handvatten en tools voor wijkteam-medewerkers.

In de jeugdzorg, jeugd-ggz en zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld, opgebouwd en verzameld. Kennis over wat werkt in de hulp aan jeugdigen, opvoeders en gezinnen én kennis over de hulpmiddelen die daarbij bruikbaar zijn. Door deze kennis centraal beschikbaar te stellen, wordt voorkomen dat wijkteams in iedere afzonderlijke gemeente ‘het wiel opnieuw moeten uitvinden’.

Download de tools kosteloos
Uitgangspunt is dat het samen in dialoog beslissen over wat nodig is, het zorgdragen voor veiligheid en het bieden van hulp aan kinderen, opvoeders en gezinnen, specifieke vakkennis en vaardigheden vergen. Deze website biedt een praktisch overzicht met relevante vakinhoud. Jeugdprofessionals kunnen de tools op deze site kosteloos downloaden en gebruiken. Bij iedere tool staan bronnen en links naar meer informatie.

Samenwerkingspartners

 • NJi
 • Movisie
 • Van Montfoort
 • PI Research
 • Rutgers
 • Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
 • Stichting Opvoeden.nl
 • Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 • Landelijk Kenniscentrum LVB

Meer informatie?

Neem contact op met Milou Golbach.

Kwaliteitsmonitor Jeugd regio West-Brabant West

Kwaliteitsmonitor Jeugd regio West-Brabant West

De gemeenten in de regio West-Brabant West willen voor elk kind met een zorgvraag zo snel mogelijk de best passende hulp inzetten. Maar welke hulp is het best passend voor welke cliënt? Met welke hulpvraag kun je het beste terecht bij welke aanbieder? En wat is bekend over de kwaliteit en de effectiviteit van de geboden hulp?

Monitor brengt gesprekken op gang
Op dit soort vragen geeft de Kwaliteitsmonitor Jeugd antwoord. Praktikon ondersteunt zorgaanbieders en gemeenten bij het meten en aanleveren van de gewenste outcome indicatoren via het webbased softwaresysteem BergOp. Ook helpt Praktikon bij de analyse, duiding en benutting van de verkregen gegevens. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van dashboards en door data-analyses die helpen bij de beantwoording van vragen over de zorg of het zorgstelsel. De Kwaliteitsmonitor helpt gesprekken op gang te brengen tussen zorgaanbieders, gemeenten en cliënten. Daardoor wordt duidelijk wat goed gaat en wat beter kan om elk kind en gezin de best passende hulp te bieden.

Samenwerkingspartners

 • Gemeenten en zorgaanbieders in de regio West-Brabant West
 • INITI8 (verwerkt als Trusted Third Party de data van de zorgaanbieders en gemeenten en toont de resultaten in de Kwaliteitsmonitor)
 • TNO (implementeert een lerende structuur rond de Kwaliteitsmonitor)

Meer informatie?

Neem contact op met Rachel van der Rijken of Sjoerd Boltjes.

Cliënttevredenheid in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Cliënttevredenheid in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

De regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland heeft in samenwerking met verschillende jeugdhulpaanbieders de Cliënt Ervaring Monitor (CEM+) ontwikkeld. Doel is om de cliënttevredenheid in kaart te brengen van de jeugdigen die hulp ontvangen binnen deze regio.

Tevredenheid van gezinnen in beeld
Praktikon ondersteunt de jeugdhulpaanbieders bij de implementatie van de CEM+. Jeugdhulpaanbieders kunnen hierbij gebruik maken van BergOp om de CEM+ digitaal af te nemen bij jeugdigen en/of hun ouders. Vanuit BergOp worden de gegevens automatisch aangeleverd bij de Trusted Third Party INITI8. INITI8 verwerkt de aangeleverde gegevens op een manier waarbij de privacy van alle cliënten gewaarborgd is. De samenwerkende gemeenten willen met deze gegevens een zo goed mogelijk beeld krijgen van de cliënttevredenheid en hierover samen in gesprek gaan om de tevredenheid van gezinnen over de hulp zo nodig te verbeteren.

Samenwerkingspartners

 • Jeugdhulp regionale samenwerking Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland
 • INITI8

Meer informatie?

Neem contact op met Rachel van der Rijken, Afra de Berk of Laura Schmitz.