Praktijkvoorbeelden voor onderwijs

Pi7 Zelfregulatie in het onderwijs (leerbaarheid)

Pi7 Zelfregulatie in het onderwijs (leerbaarheid)

Het onderwijsveld wordt steeds intensiever geconfronteerd met leerlingen met externaliserende gedragsproblemen. Bij een deel van deze leerlingen ligt een gering vermogen tot zelfregulatie ten grondslag aan de problematiek, wat zorgt voor handelingsverlegenheid. Beschikbare interventies bieden leerkrachten te weinig houvast om het zelfregulatieprobleem van deze leerlingen aan te pakken. In dit onderzoek wordt gekeken of het Leerbaarheidsmodel van dr. Hedy van Loon aanknopingspunten biedt voor het in kaart brengen van zelfregulerende vaardigheden in het onderwijs. Daarvoor is een observatielijst ontwikkeld: ZO! Observatielijst Zelfregulatie in het Onderwijs. Momenteel wordt verder onderzoek gedaan met de ZO!. Onderzoeksvragen die daarbij centraal staan zijn:

 • Is de ZO! geschikt voor effectmeting c.q. veranderingsgevoelig?
 • Is de ZO! betrouwbaar en valide?
 • Wat is de praktische bruikbaarheid van de ZO!?
 • Welke handelingsgerichte adviezen kunnen geformuleerd worden op basis van scores op de ZO!?

Praktikon ondersteunt het onderzoek en verzorgt rapportages over de bevindingen.

Samenwerkingspartners

 • De Hondsberg
 • CED-groep
 • PI De Brug

Meer informatie?

Neem contact op met Coleta van Dam.

Registeren en analyseren van gedragsincidenten op school (SWIS Suite)

Registeren en analyseren van gedragsincidenten op school (SWIS Suite)

Een belangrijke pijler in het onderwijs is het borgen van een veilige sociale leeromgeving. Om op dagelijkse basis zicht te krijgen op de sociale veiligheid registreren scholen gedragsincidenten in SWIS Suite. Ze krijgen hiermee zicht op wat er écht speelt in de school op school-, klas- en leerlingniveau. Praktikon ondersteunt scholen bij het leren analyseren van de trends in de gedragsincidenten. Maandelijks analyseert het datateam de gegevens over de gedragsincidenten om hier vervolgens gerichte interventies op uit te zetten en deze later te evalueren op de effectiviteit van de interventie.

Risicovolle situaties vroegtijdig ontdekken
Door deze schoolbrede aanpak kunnen scholen onderbouwde beslissingen nemen voor de opzet van gerichte interventies. Hierbij leren ze de gedragsverwachtingen nog meer expliciet te maken en risicovolle situaties eerder te ontdekken. SWIS Suite wordt binnen honderden scholen ingezet, zowel binnen het (speciaal) basis onderwijs als het voortgezet (speciaal) onderwijs. 

Samenwerkingspartners

 • Kenniscentrum School Wide Positive Behavior Support
 • Fontys Hogeschool
 • Windesheim
 • PI-research

Meer informatie?

Neem contact op met Marsha Philipsen of Wendy Nelen.

Traumasensitief onderwijs (TSO)

Traumasensitief onderwijs (TSO)

Scholen met een traumasensitief onderwijsklimaat zijn zich bewust van de impact van ingrijpende jeugdervaringen op de ontwikkeling van leerlingen. Ze stemmen zo goed mogelijk af op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van deze leerlingen. Deze scholen bieden leerlingen een veilige plek waar ze met plezier naartoe gaan en zoveel mogelijk tot ontwikkeling en leren kunnen komen. In een traumasensitief onderwijsklimaat staat ook een gezonde werkomgeving voor het schoolteam centraal, met aandacht voor inspanning én ontspanning, zelfreflectie en onderlinge steun.

NRO project
Veelgestelde vragen van scholen zijn:

 • Hoe ontwikkel je een traumasensitief onderwijsklimaat?
 • Wat zijn de opbrengsten van een traumasensitief onderwijsklimaat voor leerkrachten en leerlingen?

Deze twee vragen staan centraal in het NRO project Traumasensitief Onderwijs (TSO). Vanuit het project is een implementatiehandboek geschreven, met daarin praktische handvatten die scholen helpen bij het implementeren van TSO. Daarnaast zijn meerdere presentaties en artikelen over de implementatie en effecten van TSO in te zien en te downloaden via www.traumasensitiefonderwijs.com.

Samenwerkingspartners

 • Koraal
 • Pluryn
 • Orion
 • De Loodsboot

Meer informatie?

Neem contact op met Wendy Nelen.