Praktikon.nl maakt gebruik van cookies om de website goed te kunnen laten werken en te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Voor meer informatie, bekijk ons privacybeleid.

Bel voor meer informatie 024 3615480 |
info@praktikon.nl
Direct naar: BergOp.info
Trainingen
U bent hier: Home / Wat we doen / Trainingen
Trainingen

Training op maat

Praktikon heeft jarenlange ervaring in het implementeren en uitvoeren van Routine Outcome Monitoring (ROM). Vanuit deze ervaring verzorgen wij diverse trainingen, cursussen en coachingstrajecten die bijdragen aan het professionaliseren van de zorg.

Op dit moment is ons aanbod:

Werken met vragenlijsten

In deze training leert u hoe u de resultaten van vragenlijsten kunt bespreken met cliënten en/of ouders. Ook krijgt u inzicht in hoe de vragenlijsten kunnen worden ingezet bij een behandeltraject. Klik hier voor meer informatie

Leren van Effecten

In deze training leert u met behulp van het Feedback- en Verbetergesprek hoe u resultaten op team- en organisatieniveau kunt interpreteren en gebruiken. Teams krijgen inzicht in het gebruik van dashboards waarbij vragen aan bod komen als: Hoe ziet onze doelgroep er uit? Welke resultaten behalen we en sluit dat aan bij onze verwachtingen? Wat zeggen de resultaten over ons beleid en kan het zinvol zijn hier aanpassingen in te doen? Klik hier voor meer informatie.

BergOp: instructietraining

Samen met twee of drie mensen van uw instelling richten wij uw BergOp-omgeving in. We zorgen ervoor dat gegevens op de juiste niveaus kunnen worden ingevoerd en kijken samen hoe BergOp het best aansluit bij uw organisatie. Tijdens een instructietraining geven wij uw medewerkers aanwijzingen over de functies van BergOp, waarmee zij gaan werken. Het is een training op maat, die tegemoet komt aan uw wensen. Wilt u vragenlijsten via de mail versturen of op papier afnemen? Of wilt u op een andere manier met BergOp werken? Wij leggen uit, wat u wilt weten. Een instructietraining duurt gemiddeld twee tot drie uur. Klik hier voor meer informatie.

BergOp: opfristraining

Deze training is identiek aan een instructietraining, maar kunt u inkopen als er behoefte is aan een opfristraining. Bijvoorbeeld als er veel nieuwe medewerkers zijn of als uw instelling het gebruik van BergOp gaat intensiveren of veranderen. Klik hier voor meer informatie.

Logistiek dataverzameling

In deze training leert u hoe u het gebruik van BergOp en het invullen en bespreken van vragenlijsten kunt integreren in de huidige logistieke processen van uw instelling. Enkele vragen die hierbij aan bod komen zijn: Wanneer kan een vragenlijst worden afgenomen? Wie van onze instelling voert de cliëntgegevens in?

CAP-J training

In deze training leert u hoe u door middel van de CAP-J als professionals onderling dezelfde taal kan spreken. De CAP-J geeft heldere beschrijvingen van problemen van jeugdigen en hun ouders. Professionals en onderzoekers gebruiken de CAP-J bij de verkenning van de problematiek, het onderling bespreken en overdragen ervan, het vaststellen van de benodigde ondersteuning en het afleggen van verantwoording over de besteding van gemeenschapsgelden en/of uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. We bieden een basistraining aan. Klik hier voor meer informatie.

SWIS Suite: instructie en ondersteuning

In deze training leert u als school hoe u optimaal gebruik kan maken van SWIS Suite. Een SWIS Suite training bestaat uit twee trainingsmomenten; een basistraining gericht op gedragsincidentenregistratie en een vervolgtraining gericht op het analyseren van de eigen gedragsincidenten. Aanvullende ondersteuning bestaat uit het meedenken in gedragsanalyses en het opstellen van rapporten binnen SWIS Suite. Dat kan bijvoorbeeld een analyse van specifieke gedragsincidenten zijn (zoals pestgedrag) op bepaalde tijden of locaties gedurende het jaar. Klik hier voor meer informatie.

Ben ik tevreden? Introductietraining, Train de trainer en Module Teamleren

Cliënttevredenheid kan het best in beeld worden gebracht met terugkerende momentopnamen. In de introductietraining van Ben ik Tevreden? helpen onze trainers u graag om vaardig te worden in het gebruik van dit cliëntervaringsinstrument, zodat u het kunt blijven toepassen. Maar u kunt ook zelf trainer worden! In het ‘Train de trainer’ programma van Ben ik Tevreden? leert u het instrument door en door kennen, zodat u dit aan uw collega’s kunt overbrengen. Op deze manier kan het instrument binnen uw gehele organisatie uitgerold worden. Daarnaast is een verdiepende Module ‘Teamleren’ ontwikkeld waarin facilitators worden opgeleid om binnen de organisatie teams te faciliteren bij het implementeren van Ben ik Tevreden? en de doorontwikkeling van reflectieve teams. De werkwijze is afgeleid van ‘wederkerig leren’: de vraag van de cliënt bepaalt welke competentie de ondersteuner inzet (Van Biene, 2005). Klik hier voor meer informatie.

Meer weten over trainingen?

Wilt u meer informatie over trainingen voor uw instelling? Of wilt u liever een training afgestemd op uw eigen wensen en behoeften? Dat kan! In overleg kijken we wat u nodig heeft en stemmen daar het programma op af. Neem voor meer informatie contact op met Praktikon.

Bijdehandjes

Bijdehandjes zijn overzichtelijke, makkelijk te hanteren kaarten waarop verschillende onderwerpen kort en eenvoudig worden uitgelegd. Ze zijn met een ringetje aan elkaar verbonden. De bijdehandjes komen voort uit de trainingen van Praktikon.
De basisset bestaat uit:

  • Bespreekstramien
  • Klinisch gebied/problematisch gebied
  • Effectprofiel
  • T-score
  • P-score
  • OBVL
  • CBCL 1,5-5
  • CBCL 6-18
  • VGFO
  • VSOG

Bijdehandjes zijn te bestellen bij Praktikon voor €2,50 (ex BTW) per set. Bij 10 sets of meer worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
Welke informatie wilt u nog meer bij de hand hebben? Laat het ons weten!